Realdania støtter projekt om bedre indeklima i Helsingør Kommunes skoler

Kommunen har fået bevilget 750.000 kroner af Realdania til et forskningsprojekt om indeklima på tre skoler. Teknologisk Institut er partner i projektet.

Helsingør Kommune er sammen med otte andre kommuner i landet blevet udvalgt til at deltage i et forskningsprojekt omkring skolernes indeklima. Projektet udføres i samarbejde med Teknologisk Institut, idet målet for Helsingør Kommune er at skabe en langsigtet strategi for indeklima på kommunens skoler og opsætte konkrete mål for fremtiden ved blandt andet større renoveringer.

Vi har et stort fokus på et godt arbejdsmiljø for eleverne i skolerne. Derfor har vi de seneste år renoveret mange kommunale bygninger og været opmærksomme på indeklimaet – især på skoleområdet, hvor forskningen viser en klar sammenhæng mellem indlæringsevnen hos eleverne og indeklimaet på skolen. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi er blevet udvalgt til at deltage i dette projekt, som helt klart vil kunne styrke os i arbejdet med fremtidens skolemiljø, siger Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune.

Tre skoler i kommunen bliver en del af pilotprojektet: Nordvestskolen, Hellebæk skole og en enkelt bygning (bygning 9) på Skolen i Bymidten. Projektet forventes afsluttet ultimo 2019.

Ud over bevillingen fra Realdania skal kommunen yde et bidrag i samme størrelsesorden, enten som mandetimer eller ved betaling af fx analyser. Dette beløb tages fra den daglige drift af skoleområdet.

Læs mere om projektet på Realdanias hjemmeside her.

Hvad kan forbedre indeklima?
- Isolering, ventilation og luftrensere
- Naturligt og kunstigt lys
- Støjdæmpning og rumlige forhold
- Effektive varmecentraler og lokale løsninger
- brugeradfærd (udluftning, rengøring m.m.)