Skolernes nye kommunikationsplatform er gået live

Skoleintra er erstattet af Aula, og håbet er, at den nye platform vil give endnu bedre kommunikation mellem skole og hjem.

Den har været længe ventet, skolernes nye digitale kommunikationsplatform, Aula. Men nu er den gået live og samler kommunikationen på tværs af skole, SFO og klub ét sted.

Det er Undervisningsministeriet, Styrelsen for it og Læring, der står bag Aula, og deres håb er, at systemet opleves mere let tilgængeligt og brugervenligt og giver grobund for en endnu bedre kommunikation mellem forældre, skole, SFO og klub. Derudover er det en it-sikker løsning, som gør det nemmere for forældre at tage del i deres barns hverdag og udvikling.

Aula erstatter Skoleintra og indføres over hele landet. Fra 2020 kommer kommunens dagtilbud også på Aula. Herefter vil alle, der har med børn i dagtilbud og skole at gøre, kommunikere via den samme platform. Det skaber enkelhed og sammenhæng mellem barnets liv i dagtilbud og skole.

Aula har flere af de funktioner, der er kendt fra Skoleintra som fx opslag, kalender, beskeder, dokumenter og galleri.

Styrket samarbejde

- Målet med Aula er at styrke samarbejdet mellem forældre, medarbejdere og elever, da et godt samarbejde mellem skole og hjem smitter positivt af på børns læring, trivsel og udvikling, understreger centerchef i Center for Dagtilbud og Skoler, Rikke Reiter.


Forandringer på it-området kan ofte betyde nye udfordringer, men her må tålmodighed og samarbejde være nøglen, mener Rikke Reiter.

- Der er ingen tvivl om, at når vi skifter system, så vil der være nogle udfordringer og børnesygdomme, som vi skal løse sammen undervejs. Vores dygtige medarbejdere på skolerne kommer til at yde en ekstra indsats, og jeg opfordrer alle til at vise forståelse og hjælpes ad med at komme godt i gang med AULA, siger Rikke Reiter.

Fakta om Aula:

• Du finder Aula på www.aula.dk. Du skal bruge Chrome, Firefox eller Edge (Aula virker ikke i Internet Explorer). 
• Aula kan også hentes som App, både til Android og iOS.
• Du skal bruge unilogin for at komme på Aula.
• Det er Undervisningsministeriet, Styrelsen for it og Læring, der står bag Aula
• I Aula opbevares og behandles data sikkert.
• Hvis du har behov for support i forbindelse med Aula, kan du kontakte dit barns skole.
• Udviklingen af Aula er en del af en fælles aftale fra 2014 mellem KL og den daværende regering om et digitalt løft af folkeskolerne.

Læs mere om Aula

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer