SSP er sikkerhedsnettet under kommunens unge

Når de unge fester i sommernatten, kommer kommunens SSP-medarbejdere ofte forbi og hilser på. Sådan har det været i mange år men det opsøgende og forebyggende arbejde er ikke blevet mindre vigtigt, fastslår Christian Prag og Jane Hansen, der er med til at spænde et sikkerhedsnet ud under de unge.

Christian Prag og Jane Hansen er begge ansat i SSP og er to af syv SSP-konsulenter, der gennem et meget tæt samarbejde med skoler, daginstitutioner, biblioteker, haller, klubber, frivillige m.fl. er med til at forebygge kriminalitet og sikre trivsel blandt unge i Helsingør Kommune. Det gør de blandt andet ved at opbygge og vedligeholde ultra-tætte relationer til de voksne, som møder de unge hver dag –og gøre det nemt for dem at række ud efter SSP, hvis de ser tegn på, at en ung er på vej i problemer.

Vi forsøger at skabe et net, der er så finmasket at ingen unge falder igennem. Hver enkelt tråd i nettet er en kontakt til en af de mange medarbejdere eller frivillige voksne, der møder de unge hver dag. Det samarbejde er helt afgørende for, at vi kan gribe de unge, der en gang imellem falder, siger Christian Prag, der har været hos SSP i halvandet år og er tidligere ansat i Politiet.


Forældreoplæg og netværksmøder

Den forebyggende indsats i SSP foregår på flere plan, og er både målrettet de unge selv, deres forældre og de andre voksne omkring dem. SSP inviterer fx til forældreoplæg om alkohol og hash, digital dannelse m.m., de holder oplæg på skolerne og i boligområderne, og de inviterer til store tværgående netværksmøder for de mennesker, der møder de unge i det offentlige rum.

Hvis der fx er opstået en fest på stranden eller på havnen kan det være meget rart for havnechefen at vide, hvad han skal gøre, hvis de unge fx generer de overnattende i bådene, eller hvad halinspektøren har af muligheder, hvis der bliver røget hash omme bag ved hallen, fortæller Jane Hansen, der selv er vokset op i Espergærde og efterhånden kender hver en lille sprække af kommunen.


På opsøgende arbejde i kommunen

Lokalkendskabet bruger hun, når hun sammen med Christian tager del i det opsøgende arbejde, som fx målrettet at opsøge de steder, hvor de unge holder til. Det kan være på strandene, i skolegårde og på daginstitutionernes legepladser. Det er typisk unge fra 7., 8. og 9. klasse, der mødes her.

Vi bliver ofte mødt med smil og highfives, når vi kommer bl.a. fordi mange føler de kender os fra de oplæg, vi holder på skolerne. Så har vi måske en flaske vand med til dem, og vi får en lille sludder. Og så minder vi dem om, at de skal huske at rydde op efter sig og passe godt på sig selv og hinanden. Vi er helt bevidste om, at vi ikke har nogen myndighed – derfor er det så vigtigt med den positive dialog, siger Jane Hansen.

Hvis man opdager, at nogle unge ofte holder til på fx en legeplads, er man meget velkommen til at kontakte SSP, så de kan køre en tur forbi.

Kun få laver ballade

Nogle gange løber festerne løbsk og ølflasker, pizzabakker bliver efterladt, ligesom der kan være høj musik til langt ud på natten. Men det er ikke de fester, der er flest af, mener de to SSP-medarbejdere.

Jeg vil gerne understrege, at det er meget få, der står for den ballade, der er. Langt de fleste vil bare gerne have det sjovt og er gode til at opføre sig pænt, siger Christian Prag.

SSP har også hjulpet med at få sat affaldscontainere op ved fx Langebro, så der er plads til de unges affald, da mange unge hen over den sidste periode har opholdt sig i Ålsgårde. Det skete i samarbejde med NSPV og Helsingør Havne.


Bordtennis med børnene

Turen går også ofte forbi Fædregruppen i Vapnagård og Familiecentret Oliven Klub i Nøjsomhed. Fædregrupperne i begge boligområder arbejder tæt sammen med SSP, og der er en god og tryg dialog om forebyggelse og ungdomsliv generelt.

Fædregruppen i Vapnagård er synlige mange steder i bebyggelsen, hvor de taler med de unge og afvikler arrangementer. I Oliven Klub, som har egne klublokaler, møder de børn og unge som spiser og hygger i klubben, ud over de aktiviteter der foregår.

Vi kommer primært forbi for at tale med fædrene og pleje den rigtig gode kontakt, vi har til dem. Ofte tages en snak, eller et spil bordtennis med børnene. De kender os super godt, og det er vigtigt, så de er trygge ved at tage fat i os, hvis de oplever optakt til konflikter i deres lokalområde. De kender os så godt, at vi også bliver inviteret med til navngivningsfester og andre højtider. Så siger vi selvfølgelig ja, for det er vigtigt for den gensidige respekt, siger Christian Prag.

 


FAKTA

  • SSP står for Skole, Social og Sundhed og Politi og er en enhed under Helsingør Kommune, der holder til på Rønnebær Alle.
  • SSP arbejder kriminalitetsforebyggende og med generel forebyggelse, hvilket skal være med til at sikre, at alle børn og unge får et godt børne- og ungdomsliv. Et liv uden større sociale vanskeligheder, kriminalitet eller misbrug.
  • SSP arbejder med alle børn og unge i Helsingør Kommune i alderen op til 25 år.
  • SSP er organisatorisk forankret i kommunens Center for Børn, Unge og Familier (BUF). 

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer