Vi vil gerne gøre en forskel for mennesker

Bella Wirth og Maria Luisa Novaa har skiftet branche og læser nu på social- og sundhedsuddannelsen i Helsingør Kommune.

Det var ønsket om at gøre en reel forskel for mennesker, der fik både Bella Wirth og Maria Luisa Novaa til at søge ind på social- og sundhedsuddannelsen. Mød dem her:

Bella Wirth, tidligere butikschef og sælger. Læser til social- og sundhedsassistent:

- Man kan bruge social- og sundhedsuddannelsen til rigtig mange ting og arbejde på mange forskellige områder. Men uanset om man arbejder med ældre, på et sygehus eller inden for psykiatrien, gør man en forskel.

- Som elev i Helsingør Kommune får man rigtig meget ansvar, når man er i praktik. Det kan jeg godt lide. Jeg har altid haft mine egne borgere, hvis pleje jeg var ansvarlig for. Det er, når det lykkes at skabe en god relation til borgeren, at tingene for alvor rykker.

- For mig stod valget mellem sygeplejerske og social- og sundhedsassistent. Og jeg er rigtig glad for, at jeg valgte, som jeg gjorde. Man kan lave det samme, når man er færdig – med meget få undtagelser. Sosu-uddannelsen er meget praksisnær, og det tiltaler mig. Vi tænker ikke så teoretisk, men har mange praktikker, hvor vi prøver ting af. 

Maria Luisa Novaa, uddannet lærer i sit hjemland, Venezuela. Læser til social- og sundhedshjælper:

- Jeg vil gerne gøre en forskel, og jeg kan rigtig godt lide arbejdet i hjemmeplejen, hvor jeg er i praktik. Jeg vil gerne arbejde i hjemmeplejen i Helsingør Kommune, når jeg er færdig med min uddannelse. Det er dejligt at møde mange forskellige mennesker og hjælpe dem med at få forbedret deres livskvalitet.

- Det er en bred uddannelse, hvor vi også lærer om kost, ernæring, anatomi, psykologi og en masse andet, som jeg kan bruge i mit personlige liv.

- Dette er min fjerde uddannelse. Jeg er bl.a. læreruddannet fra mit hjemland Venezuela, men kan ikke bruge uddannelsen her pga. sproget. Da mine venner hørte, at jeg ville være sosu-hjælper, sagde de, at så skulle jeg bare tørre folk i røven. Og ja, det er en del af jobbet. Men samtidig handler jobbet om virkelig meget andet end det. Først og fremmest gælder det om at skabe en god relation til borgerne, og det har stor betydning for mig at kunne yde hjælp til mennesker med nedsat fysisk, psykisk og social funktionsevne, støtte dem til at tage ansvar og mestre deres liv.

Fakta:

  • Helsingør Kommune optager sosu-elever til uddannelsesstart flere gange om året. Hold øje med helsingor.dk, hvor vi søger elever forud for uddannelsesstarten.
  • Uddannelsen er en blanding af skoleundervisning og praktik. Alle kommer i praktik i hjemmeplejen, på et plejehjem – og sosu-assistent-elever også i sygehusvæsenet.
  • Er du over 25 år, kan du få voksen-elevløn.
  • Vi ansætter sosu-hjælper-elever til uddannelsesstart i januar og august. Uddannelsen varer 14 måneder. Vi ansætter 13 elever pr. hold.
  • Vi ansætter sosu-assistent-elever til uddannelsesstart i januar, april og august. Vi ansætter 14 elever pr. hold.

Foto: Torben Sørensen/Kalabas.

Læs mere om sosu-uddannelsen i Helsingør Kommune