Vil du være sosu-assistent eller -hjælper? Så ansøg inden den 12. december og gå på skole i Helsingør

Til januar begynder det næste Grundforløb 2, som giver adgang til uddannelserne som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent

sosu falkenberg ældre

Hvis du vil arbejde i det nære sundhedsvæsen og samtidig have en uddannelse, hvor du både er på skolebænken og ude at hjælpe andre mennesker, så bør du begynde på Grundforløb 2 til januar.

Efter de fem måneder kan du fortsætte forløbet mod enten social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Og så er du næsten garanteret job, når du er færdig.

Du kommer til at gå på skole på Rasmus Knudsens Vej sammen med SOSU H-skolens Grundforløb 1 og hovedforløbet på social- og sundhedshjælperuddannelsen, som fra januar 2020 også begynder i Helsingør.

Camilla er en af de elever, som begyndte på Grundforløb 2 i august 2019. Hun er ved at afslutte sit grundforløb med eksamener og har allerede skrevet ansættelseskontrakt som elev i hjemmeplejen i Helsingør Kommune. Hun begynder til januar som en del af hovedforløbet, der både består af teori på skolebænken og arbejdsperioder i hjemmeplejen.

Det har været rigtig godt at gå på skole så tæt på, hvor jeg bor, og i det hele taget har grundforløbet været supergodt. Alle elever og undervisere kender hinanden, og der findes ingen dumme spørgsmål her. Jeg var i forvejen i praktik i otte måneder på Grønnehave, men på skolen blev jeg alligevel overrasket over, hvor meget viden, du skal have som social- og sundhedshjælper, siger Camilla Søderkvist Trebbien.

Kom til åbent hus om Grundforløb 2-uddannelsen den 5. februar 2020 kl. 16 – 18 på Rasmus Knudsens Vej 9, Helsingør.

Læs mere om social- og sundhedsuddannelserne på www.sosuh.dk 

Fakta om Grundforløb 1 og 2

Grundforløb 1 starter i august og er for de elever der kommer direkte fra folkeskolen, eller tog afgangsprøve for mindre end 1 år siden.

Grundforløb 2 er begyndelsen på uddannelsen til SOSU-hjælper eller SOSU-assistent. Du lærer om arbejdet med ældre, syge og handicappede. Du bliver klar til at søge om optagelse på hovedforløbet og til at komme i praktik.

På Grundforløb 2 har eleverne fokus på sundhedsvæsenet og rollen som professionel. Du lærer om sundhedsfremme og rehabilitering, kommunikation og samarbejde, velfærdsteknologi, arbejdsmiljø, ergonomi, hygiejne, dokumentation og it, dansk, naturfag, førstehjælp, brandbekæmpelse og valgfag.

Forløbet varer 5 måneder.

Du skal have et karaktergennemsnit på 02 i dansk og matematik fra folkeskolen.

Når du har gennemført grundforløb 2 kan du søge om ansættelse som elev i en kommune for at begynde på hovedforløbet som social- og sundhedshjælper eller –assistent.

Der er to varianter af grundforløb 2:
På grundforløb 2 målrettet social- og sundhedshjælper lærer du om omsorg, pleje og praktisk hjælp. Sosu-hjælpere arbejder typisk på plejehjem eller i hjemmepleje.
På grundforløb 2 målrettet social- og sundhedsassistent lærer du om sygepleje og omsorgsopgaver. Sosu-assistenter arbejder typisk inden for hospital, psykiatri, plejehjem eller hjemmepleje.

Gode muligheder for videreuddannelse
Der er gode jobmuligheder for både SOSU- hjælpere og SOSU-assistenter. I jobbet kan du udvikle dig fagligt og fx blive teamleder, praktikvejleder eller specialisere dig inden for et område, fx demens. Som SOSU-assistent kan du søge ind på uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver og farmakonom.

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus