Helsingør er lykkedes med en sammenhængende indsats for udsatte borgere

VIVE-rapport: Helsingør og otte andre frikommuner har netop evalueret to års arbejde, hvor udsatte borgere og familier får én plan og få kontaktpersoner

Foto: fra venstre Morten Bøgelund, direktør i Allerød Kommune / Bendedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune / Søren Appel Jensen, borgerkonsulent i Halsnæs Kommune

Helsingør og otte andre frikommuner har netop evalueret to års arbejde, hvor udsatte borgere og familier har én plan og få kontaktpersoner i kommunen – i stedet for mange indgange og forskellige handleplaner, som lovgivningen ellers lægger op til. Resultaterne midtvejs i forsøget er lovende, og borgere melder om en bedre relation til kommunen, bedre støtte til at opnå deres mål, mere målrettede forløb for at komme i trivsel og arbejde samt højere tempo i deres forløb.

Én indgang til kommunen i stedet for mange

Borgere i et sammenhængende forløb kan for eksempel være en familie med ledighed og sygdom, hvor det også påvirker børnenes trivsel i skole og socialliv. Det kan også være voksne med rusmiddelproblemer eller pludselig opstået hjerneskade. Fælles for dem alle er kontakten til socialrådgivere, jobkonsulenter, sundhedspersonale og flere andre, der lægger hver deres handleplan uden at koordinere indbyrdes. Det kan i værste fald spænde ben for både borgere og fagfolk, der ikke kan finde rundt i regler og indsatser og tilbyde den rigtige vej til trivsel, sundhed og beskæftigelse.

Årskonvent for at dele erfaringer

Den 30. august mødtes borgmestre, direktører og fagprofessionelle fra frikommunerne med ministerier og andre organisationer til et årskonvent for at dele erfaringer.

I kommunerne er vi blevet meget bedre til at arbejde mere på tværs af fagligheder for at tilbyde den rigtige indsats til borgere. Vores erfaringer er blevet brugt som fundament til lovforslaget om ”En plan for sammenhængende indsats sammen med borgeren”. Men der er stadig et godt stykke vej og lovgivning, der skal ændres, for at kunne arbejde mere sammenhængende, siger borgmester i Helsingør Kommune Benedikte Kiær.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag havde med en videohilsen sendt en opfordring om at fortsætte det gode arbejde, og borgmestrene benyttede lejligheden til at tale om forhåbninger til fremtiden.

Fremover vil der være behov for nye IT-systemer til sagsbehandlingen, så vi ikke skal registrere efter den gammeldags silotænkning, som betyder dobbeltarbejde, og så kan vi endnu ikke regne på økonomien, når en indsats går på tværs af for eksempel beskæftigelses- og socialbudgetterne, siger Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune.

Fakta:
 - Midtvejsevalueringen er udført af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) og er bestilt af Økonomi- og indenrigsministeriet.
 - Siden 2016 har Helsingør Kommune sammen med Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød kommuner været frikommuner og arbejdet målrettet på at skabe bæredygtige, integrerede indsatser på tværs af kommunens traditionelle sektorområder for at levere velfærd på nye måder, der ikke er bundet af regler og paragraffer.
 - Som frikommune er kommunerne undtaget fra en række obligatoriske love og regler på beskæftigelses- og sociallovgivningen, så de kan tilpasse indsatserne til hver enkelt borger.

Hent hele evalueringen hos VIVE her

Læs mere om Helsingør Kommune som Frikommune