Nyheder 2019

Her er borgernes input til Vision 2030

09. april 2019

Godt 500 borgere er kommet med forslag til Helsingør Kommunes kommende vision.

Hjemmeplejen er flyttet sammen på Klostermosevej

21. februar 2019

Hjemmeplejens 7 distrikter fordelt over hele kommunen er nu rykket sammen til 3 distrikter med fælles base på Klostermosevej 101. Den overordnede hensigt med sammenlægning er forbedring af den faglige og borgeroplevede kvalitet samt en mere smidig og effektiv drift og bedre forhold for at skabe en attraktiv arbejdsplads.

Hvad skal de nye veje ved Esrumvej 145 hedde?

06. februar 2019

Kom med din ide til to nye og navnløse veje ved det tidligere Helsingør Hospital, hvor der skal bygges nye boliger. 

Hvad skal den nye vej ved Rørtangen hedde?

02. juli 2019

Kom med din ide til den nye og navnløse vej i det nye boligområde ved Rørtangen.

Hvad skal der ske med skolen ved Kongevejen?

10. september 2019

Kom til åbent hus den 24. september om fremtiden for skolen ved Kongevejen, hvor VUC/HF Nordsjælland har planer for området. 

Hvem fortjener Handicapprisen 2019?

19. september 2019

Helsingør Kommune uddeler hvert år i december kommunens Handicappris. Nu kan du indstille din kandidat til at vinde prisen. Prisen skal gå til en lokal ildsjæl, virksomhed eller organisation, der har gjort en positiv forskel for mennesker med handicap. Det kan også være en organisation eller en sportsklub - eller et byggeri, hvor der er taget særligt hensyn til personer med handicap.

Hvem skal have den sociale beskæftigelsespris 2019?

01. november 2019

Helsingør Kommune uddeler prisen til en virksomhed, som har udvist et særligt socialt ansvar, for eksempel ved at ansætte medarbejdere på særlige vilkår, tænke nyt i forhold til at få mennesker i arbejde eller andet, som gavner beskæftigelsen i kommunen. Du kan indstille kandidater frem til den 14. november.

International interesse for Helsingør Kommunes nye Plan for Klima- og Bæredygtighed 2020 - 2030

17. december 2019

Byrådet har netop vedtaget den nye Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030, der styrker indsatsen for at reducere udledningen af drivhusgasser fra kommunens egne aktiviteter samt fra borgere og virksomheder.

Jeg er superglad for mit valg af uddannelse

19. juni 2019

Der er åbent hus på grundforløbene på Esnord på Rasmus Knudsensvej 9 på tirsdag den 25. juni kl. 13 - uddannelsen kan føre mange steder hen.

Klubberne i Helsingørs boligområder ruster børn og unge til fremtiden

28. november 2019

Klubber i udsatte boligområder spiller en nøglerolle i at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Det gælder også klubberne Tetriz og Cube i Helsingør, der har været case i en ny undersøgelse fra Danmarks Pædagogiske Universitet.