Nyheder 2019

Nationalpark har modtaget over 400 ideer

09. maj 2019

Siden 1. februar har alle kunnet sende Nationalpark Kongernes Nordsjælland ideer til projekter i nationalparken. Da fristen udløb, havde nationalparken modtaget over 400 ideer

Nationalparken Kongernes Nordsjælland fylder et år

08. maj 2019

I Helsingør Kommune fejrer vi 1-årsdagen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland med oplevelser i naturen til to forskellige arrangementer

Nationalparkplan nu i høring - kom med dine forslag

06. december 2019

Bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland har i dag sendt Forslag til Nationalparkplan 2020-2026 i offentlig høring. Planen skal skabe fundament for en langsigtet udvikling for nationalparken og bygger blandt andet på de mange ideer, som borgere, foreninger, institutioner, kommuner og mange andre interesserede har bidraget med.

Nu er Bosætning- og boligpolitikken godkendt

11. september 2019

Byrådet vedtog i august 2019 Helsingør Kommunes Bosætnings- og boligpolitik.

Ny bosætning- og boligpolitik skal sikre bæredygtig byudvikling

13. maj 2019

Helsingør Kommunes forslag til bosætnings- og boligpolitik er i høring fra 13. maj til 17.juni. Politikken skal være et politisk styringsværktøj, der skal hjælpe byrådet og administrationen med at skabe en fremtidssikret og bæredygtig byudvikling i Helsingør Kommune.

Ny bytakst på flextur i Helsingør

18. december 2019

Fra 1. januar indfører Helsingør Kommune i lighed med en række andre kommuner en særlig bytakst i forbindelse med flextursordningen.

Ny lokal kampagne sætter fokus på den trafikale autopilot

30. april 2019

Ny trafikkampagne på Hovvej, Esrumvej og Rønnebær Alle skal gøre os alle opmærksomme på den autopilot, vi alt for ofte slår til i trafikken. Kampagnen er den sidste del af arbejdet med Trafiksikkerhedsbyprojektet, hvor der har været fokus på at forbedre de tre vejes udformning. Men de fysiske anlæg skal nu følges op af kampagnen ‘Pas på Autopiloten’, der skal skabe en adfærdsændring hos trafikanterne i hele kommunen.

Ny plan for erhvervsuddannelser i Helsingør

26. juni 2019

Spændende perspektiver i samarbejdet mellem U/NORD og Helsingør Kommune om et nyt større erhvervsuddannelsesmiljø i Helsingør centrum.

Nye busser i Helsingør er en del af klimaløsningen

11. juni 2019

Helsingør Kommune og Movia har indsat nye busser, der kører på biobrændstof, på tre af kommunens buslinjer. Det betyder, at de nye busser på buslinje 342, 840 og 841, vil køre fossilfrit.

Nye forældregrupper for dem, der venter barn

21. februar 2019

Venter I barn? Så kan sundhedsplejersken hjælpe jer i kontakt med andre par, som også skal være forældre.