Nyheder 2019

Nye initiativer skal få flere til at vælge cyklen

13. november 2019

Helsingør Kommunes nye cyklistplan har et mål: At få flere til at bruge cyklen. Planen sætter fokus på, hvordan kommunen gennem politiske beslutninger og nemmere løsninger til borgerne kan gøre det mere attraktivt at tage cyklen. Hvad der skal til, før du hopper op på jernhesten? Kom med dine ideer den 13. november

Nyt formandskab for integrationsrådet er klar til at tage fat

02. januar 2019

Integrationsrådet er nu blevet etableret og formandskabet er blevet valgt ind. Carol Krogstrup er formand for rådet og Azad Roni Kanat er næstformand. Den 18. december 2018 mødtes rådet og satte fokus på et par centrale punkter i rådets arbejde.

Nyt kort viser ruter for kørestolsbrugere

08. juli 2019

Nu kan borgere og besøgende i kørestol, med rollator eller barnevogn finde de bedste ruter rundt i byen, uden om fx trapper og brosten. Det er Helsingør Kommunes dialoggruppe om tilgængelighed, der står bag det nye tilgængelighedskort.

Pia Holm Nielsen bliver ny centerchef for By, Land og Vand i Helsingør Kommune

30. januar 2019

Efter vinterferien starter Pia Holm Nielsen som centerchef for By, Land og Vand i Helsingør Kommune. Pia Holm Nielsen kommer fra en stilling som centerchef for Center for Byplanlægning, Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor hun i de sidste tre måneder har været konstitueret vicedirektør i Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Pia har en bred erfaring fra Miljøministeriet og Vestsjællands Amt. 

Planlæg din rute under KMD IRONMAN

12. juni 2019

Med ruteplanlæggeren kan du planlægge, hvordan du kommer rundt i byen under KMD IRONMAN

Realdania støtter projekt om bedre indeklima i Helsingør Kommunes skoler

03. januar 2019

Helsingør Kommune har fået bevilget 750.000 kroner af Realdania til et forskningsprojekt, hvor tre af kommunens skoler sammen med Teknologisk Institut skal undersøge, hvordan indeklimaet kan forbedres.

REIMAGINE 2019 vil nytænke inklusion, tilgængelighed og handicap

19. august 2019

Helsingør er vært for et stort internationalt handlingsmøde om inklusion, tilgængelighed og
handicap; REIMAGINE 2019.

Rejsegilde på Skolen i Bymidten

14. januar 2019

Byggeriet af skolen skrider planmæssigt frem, og den ventes at stå færdig inden årets udgang.

Skolerne i Snekkerstens leder skifter karrierespor

05. september 2019

Fredag d. 11. oktober er sidste dag som leder af Skolerne i Snekkersten for Tanja Steffe Nøhr, som har valgt at blive selvstændig ledelses- og organisationskonsulent.

Skolernes nye kommunikationsplatform er gået live

21. oktober 2019

Skoleintra er erstattet af Aula, og håbet er, at den nye platform vil give endnu bedre kommunikation mellem skole og hjem.