Besøgsrekord på Naturcenter Nyruphus

Helsingør Kommune har det hurtigst voksende naturcenter i regionen, og over 8000 elever lagde sidste år vejen forbi i forbindelse med deres undervisning.

Naturcenter Nyruphus har netop taget fat på et nyt skoleår og står godt rustet til opgaven oven på et sidste skoleår, hvor der var ny besøgsrekord på centret.
I alt 8.871 elever besøgte Nyruphus i forbindelse med deres undervisning. Hertil kommer mere end 4.735 besøgende publikummer i weekender og eftermiddage.

- Det er da en kæmpe succes. Vi oplever i denne tid masser af nye samarbejder og relationer, der gerne vil være med til at videreudvikle en naturvidenskabelig kulturinstitution for børn og voksne, siger naturfagskonsulent og naturvejleder Thomas Nielsen:

- Årsagen er flersidig og skal findes i gruppen af faste og engagerede frivillige, dygtige fagfolk som geologer, biologer og naturvejledere, der stiller deres viden til rådighed i det, vi kan kalde et aktivt levende bysamfund. Samtidig arbejder vi på at sikre unikke udfoldelsesmuligheder og vilde oplevelser, der kan åbne for nye fællesskaber. Naturcenter Nyruphus har til formål hver evig eneste dag, systematisk, at insistere på at udvikle kreative og innovative læringsmiljøer, som stimulerer børn og unges nysgerrighed og fordybelse, der i sidste ende styrker samspillet mellem det at gå i skole og motiveres til uddannelse og job inden for det naturvidenskabelige.

Nye samarbejder

Blandt de gode lokale samarbejdspartnere er fagfolk fra Flynderupgaard under Museerne i Helsingør, Øresundsakvariet og Naturstyrelsen Nordsjælland. Alle er de centrale aktører og væsentlige samarbejdspartnere. Flere større indsatser og samarbejder er allerede planlagt for dette skoleår. Med aktører som NOVO LIFE, Københavns Universitet, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland/GEUS venter nye spændende tilbud til undervisning og oplevelser, der vil være med til at skabe endnu flere nye læringsmiljøer, og en varieret og anderledes skoledag.

- Inden længe er vi klar til at lancere et talenthold for børn og unge, der vil vide mere om jordens skabelse og menneskets udvikling, siger Thomas Nielsen.

For en gruppe udvalgte interesserede og motiverede udskolingselever forlænges fem skoledage nemlig med fem eftermiddagsbesøg på naturcentret.

- Et andet initiativ, der også snart kommer til at se dagens lys, er Junior-Eventyrernes klub, der er et nyt bredt tilbud for elever på 4.-6. årgang, der går i kommunens fritidstilbud, fortsætter Thomas Nielsen.

Fra oktober bliver det ligeledes muligt at ’gå til natur’ to gange om ugen i regi af sin fritidsklub, hvor børnene vil opleve særlige tilrettelagte naturvidenskabelige forløb, gå på opdagelse med en naturvejleder, og i det hele taget få naturoplevelser ud over det sædvanlige.