Cirkus, historier, lyd, fisk og billeder møder de mindste børn

Alle børn i kommunens dagtilbud kommer tæt på kulturen via et samarbejde med kulturelle institutioner som Billedskolen og Musikskolen.

Kulturaktiviteter bidrager til små børns fantasi, leg og udvikling. Derfor samarbejder kulturområdet og dagtilbuddene i Helsingør Kommune om kunst og kultur i alle kommunale og selvejende vuggestuer og børnehaver.

Aktiviteterne, der tæller over 250 workshops, koncerter og besøg på kulturinstitutioner, foregår i dagtilbuddene, på Øresundsakvariet, biblioteket og hos andre kulturinstitutioner.

Cirkus og musik

Fx har børnene i Børnehuset Montebello haft besøg af musiker Sanne Grøn, der til dagligt holder til på Musikskolen. Børnene har lært en sang om cirkusdyr, leget med musik og instrumenter og oplevet Sanne Grøns seje cirkustrompet.

Den kommende måned kommer Sanne Grøn til at lave over 40 workshops i de fem dagtilbud, der er gået sammen om cirkus- og musikprojektet. Dagtilbuddene arbejder selv videre med temaet, og i november får de igen besøg, til den tid af en ægte gøgler, der lærer børnene cirkustricks.

Historier om vanddyr og vaskeægte fisk

I Espergærde og Tikøb er Øresundsakvariet lige nu på turné med rødspætter, søstjerner og krebsdyr. Fem Espergærde-dagtilbud har nemlig fokus på vand og det liv, der udspiller sig under havets overflade.

Derfor er det oplagt at få besøg af et mobilt akvarium og en dyrepasser fra Øresundsakvariet, der giver alle børn, også de helt små, mulighed for at se, røre og lære om dyrene.

Projektet indebærer også, at historiefortæller Hans Laurens skaber historier sammen med de ældste børn med inspiration fra det dybe hav - og billedskolens underviser Lene Refsgård lægger vejen forbi med et værksted om vand, former og farver.

Lyden af et blad og små filminstruktører

I den nordlige del af kommunen handler efteråret om lyd. Det kan fx være, hvordan det lyder, når bladene falder af træerne. Dagtilbuddene får besøg af to musikere, der sammen med børnene udforsker lyde og skaber lydcollager.

10 andre dagtilbud koncentrerer sig om film og animation, krydret med billedkunst, krop og bevægelse. Her møder nogle børn Jacob Tækker fra Billedskolen, der lærer dem at lave Pixilation, en teknik hvor man bruger sig selv som objekter i en film, mens andre børn møder filminstruktør Rikke Hallund og Serine Yde fra Billedskolen, der med udgangspunkt i forskellige børnesange laver billedbaggrunde og animationer.

Dagtilbuddene bliver også introduceret til Det Danske Filminstituts materialer om film og animation og besøger eller får besøg af biblioteket.

Fakta

Samarbejdet mellem dagtilbuds- og kulturområdet er foreløbig en fireårig indsats frem til 2021. Alle aktiviteter er planlagt i samarbejder mellem dagtilbuddene, kulturinstitutioner og børnekulturkonsulenten for Helsingør Kommune.

Indsatsen er primært finansieret gennem kommunale midler og støtte fra Kulturstyrelsens pulje 'En tidlig Kulturstart'.

• Alle Helsingør Kommunes 26 kommunale og selvejende dagtilbud deltager sammen med skiftende kulturinstitutioner.
• Ca. 2.500 børn ml. 0-5 år er omfattet af projektet i 2019.
• Aktiviteterne foregår i mindre samarbejder hvor fem-seks daginstitutioner er gået sammen om et fælles tema.
• De fem temaer for 2019 er:

Musik og cirkus
Lyd
Vand – formidlet gennem historiefortælling, billedkunst og naturvidenskab
Film, animation og billedkunst
Film, animation og bevægelse

Foto fra Nyrup Børnehus, som i 2018 havde besøg af filminstruktør Rikke Hallund og Serine Yde fra Billedskolen - som et led i kultursamarbejdet.