Fire dagtilbud får puljemidler til flere medarbejdere

Fire dagtilbud har fået i alt 11 mio. kr. fra Socialstyrelsen til at ansætte flere medarbejdere de kommende år.

I Abildvænget, Snerlen, Stjernedrys og Villa Kulla bliver der de kommende år ekstra mange voksne til at tage sig af vuggestuebørnene.

Kommunens center for dagtilbud og skoler har nemlig fået bevilget 11,2 mio. kr. fra Socialstyrelsens pulje til ’flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn’.

Pengene bliver jævnt fordelt over de fire dagtilbud, som dermed får opnormeret deres personale frem til 2022 - som er så længe, puljemidlerne rækker.

I Villa Kulla glæder leder Teena Larsen sig over de ekstra penge.

- Det er næsten for godt til at være sandt, og jeg er helt sikker på, at det kommer til at gøre en forskel, siger hun.

Teena Larsen vil nu gå i tænkeboks og beslutte, hvordan de ekstra midler til Villa Kulla – 4,5 mio. kr. over tre år – skal bruges.

- Selvfølgelig skal vi ansætte pædagogisk personale, men vi skal også arbejde målrettet mod et endnu bedre forældresamarbejde og en tidlig opsporing af de børn, som har brug for lidt ekstra støtte, siger hun.

En god rollemodel

I Villa Kulla er der pt. ansat en kunstner, som børnehuset deler med Troldehøj. Det gør, at børnene er rigtig gode til at tegne og i det hele taget meget kreative. Der er også en læseleg-pædagog, som arbejder med at forbedre børnenes sprog via leg med ord. Og så er der en altmuligmand, som tager sig af praktiske ting og bl.a. samler affald med børnene. Han bygger også forskellige ting til daginstitutionen og er en god rollemodel, der tit har børnene med i sit værksted.

- De nye puljepenge vil vi bruge på at ansætte flere uddannede medarbejdere og højne det faglige niveau yderligere, siger Teena Larsen.

Indsats for sårbare og udsatte børn

Formålet med puljepengene er at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage af deres liv. På den måde håber man at fremme børnenes læring og trivsel.

For formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Gitte Kondrup, er børnenes trivsel alfa og omega.

- Det er så vigtigt, at børnene i vores dagtilbud får de bedste muligheder for at trives og udvikle sig. Derfor glæder det mig meget, at vi har fået penge fra Socialstyrelsen, så vi kan give børnene i fire af vores dagtilbud et ekstra løft – ud over det løft, som børnene i alle vores dagtilbud får via de minimumsnormeringer, vi netop har vedtaget med budgettet for de kommende år, siger hun.

Fakta:

• Center for Dagtilbud og Skoler har ansøgt om tilskud fra ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn.

• Sårbare og udsatte børn er defineret ved, at minimum 25 procent af de 0-2 årige børn i dagtilbuddet har forældre, der får mindst 80 procent økonomisk fripladstilskud og/eller socialpædagogisk fripladstilskud.

• Det er hensigten med ansøgningspuljen, at midlerne skal gå til at ansætte flere pædagoger og pædagogiske assistenter i institutioner, der er således tale om en opnormering af det pædagogiske personale i de fire dagtilbud i hele perioden.

• Pengene til de fire dagtilbud er fordelt efter antallet af børn i dagtilbuddene:

Abildvænget får 1.598.584 kr. i perioden 2019-2022
Snerlen får 2.325.213 kr. i perioden 2019-2022
Stjernedrys får 2.761.192 kr. i perioden 2019-2022
Villa Kulla får 4.577.762 kr. i perioden 2019-2022