Flere penge til ’Sammen om barnet’

Helsingør Kommune har fået puljemidler til at udvide stort projekt med forældresamarbejde, så det fremover omfatter 14 dagtilbud.

Otte dagtilbud har det seneste år haft fokus på et styrket forældresamarbejde om børns trivsel og udvikling gennem projektet ’Sammen om barnet’.

Og de næste tre år kommer yderligere seks dagtilbud med i projektet. Helsingør Kommune har nemlig fået 3,3 mio. kr. fra Socialstyrelsen, som skal bruges til at styrke den tidlige indsats gennem ’et mere fokuseret samarbejdet mellem dagtilbud og familier med børn i alderen 0-2 år via hjemmebesøg’.

- Vi glæder os rigtig meget over, at vi får mulighed for at brede ’Sammen om barnet’ ud, så endnu flere børn kan få glæde af indsatsen. Vores vigtigste sigte i Helsingør Kommune er, at alle børn skal trives og udvikle sig optimalt, siger Gitte Kondrup, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Helsingør Kommune.

Rådgivende besøg

De seks nye dagtilbud, som kommer med i ’Sammen om barnet’, vil blive udpeget efter en dialog med kommunens dagtilbud.

I de nye dagtilbud vil indsatsen være fokuseret på, at pædagoger fra barnets stue kommer på hjemmebesøg hver 14. dag i en otte måneders periode og vejleder og rådgiver forældrene om de emner, de kan være i tvivl om.

Det kan fx handle om sove- og spisevaner, og hvordan man skaber gode rutiner og struktur i hverdagen.
Hjemmebesøgene er udelukkende rådgivende, og intet bliver skrevet ned. Forældrene bestemmer selv, om de vil være med.

Forebyggende indsats

Niels Brockenhuus, som er leder af dagtilbudsområdet i Helsingør Kommune, understreger, at ’Sammen om barnet’ er en forebyggende indsats.

- Målgruppen for projektet er familier med børn i 0-2 års alderen, hvor der ikke er en underretning eller iværksat en foranstaltning, men hvor barnet er i risiko for mistrivsel, eller hvor forældrene har brug for støtte til barnets udvikling og trivsel, siger han.

Læs mere om ’Sammen om barnet’ i Helsingør Kommune

Fakta:

• Helsingør Kommune modtog sidste år 3,6 mio. kr. fra Socialstyrelsen til en særlig indsats i otte dagtilbud. Kommunen har netop modtaget yderligere 3,3 mio. kr. til at udvide indsatsen til seks dagtilbud mere.

• Indsatsen i de otte dagtilbud, der først kom med i ’Sammen om barnet’, omfatter hjemmebesøg hver 14. dag af en pædagog og en socialrådgiver. Derudover har de otte dagtilbud en socialrådgiver tilknyttet, som forældrene kan rådføre sig med.

• I de seks nye dagtilbud er der udelukkende givet midler til hjemmebesøg hver 14. dag af en pædagog.