Helsingørs elever får naturvidenskaben helt tæt på

Helsingør Kommune er ved at indgå partnerskab med Novo Nordisk Fondens læringsinitiativ LIFE om naturvidenskabelige forløb.

På denne mørke november-morgen holder et mobilt laboratorium på p-pladsen bag Nordvestskolen. Indenfor er en 6. klasse fra skolen i fuld gang med at dissekere svampe. De har fundet svampene i krattet ved skolen og dyrket nogle af dem i petriskåle. Nu betragter de deres fund under et mikroskop – på jagt efter enzymet cellulase.

6. klasserne er ved at afprøve undervisningsforløbet Enzymjagten. Det er udarbejdet af en række erfarne naturfagslærere for læringsinitiativet LIFE, som er en del af Novo Nordisk Fonden – og er ét af en række undervisningsmaterialer, som tilsammen dækker fra 1. til 9. klasse.

Alle forløb er skabt i samarbejde med en virksomhed. Enzymjagten i samarbejde med Novozymes.

- Det er rigtig sjovt, fortæller Mikkel og Thais, som sammen med deres klassekammerater fra 6.C har samlet svampe og blade omkring Nordvestskolen.

I dag studerer de deres fund under et mikroskop, på jagt efter cellulase.

- Det er fedt at prøve. Jeg har aldrig før kigget i et mikroskop. Det er meget sjovere end at læse om svampesporer og enzymer i en bog, siger Thais.

Tre timer i bussen

Besøget af LIFE Mobil Lab på Nordvestskolen er en del af et fem uger langt undervisningsforløb i naturfag. Eleverne har tre timer i det mobile laboratorium med mikroskoper, giftskab og andet videnskabeligt udstyr.

Tanken er, at LIFE Mobil Lab skal køre rigtig meget til Helsingør i den kommende tid. Kommunen er nemlig i gang med at indgå et partnerskab med LIFE om at teste en række forskellige undervisningsforløb på kommunens skoleelever.

- Det er rigtig spændende, fortæller lærer Marianne Gray Thomsen, som underviser i de naturvidenskabelige fag på Nordvestskolen.

- Det er rart, at vi får et færdigt materiale udefra, og at det ovenikøbet er udarbejdet i samarbejde med store virksomheder som Novozymes og Haldor Topsøe. Og det er sjovt at se, hvordan elevernes verdensbillede har ændret sig i takt med, at vi har arbejdet med Enzymjagten. Det er gået fra, at alt med svampe og mug har været ad-ting, til at de egentlig synes, det er spændende.

Det rykker virkelig

Borgmester Benedikte Kiær glæder sig over det forestående partnerskab.

- Jeg er stolt over, at LIFE har udvalgt os til at være med til at teste deres nye læringspakker. Og jeg kan allerede nu se, at det virkelig kan rykke noget for både elever og lærere. Jeg glæder mig til et endnu tættere samarbejde med LIFE fremover, siger hun.

Christine Antorini, som er direktør for LIFE, siger:

- Vi har valgt, at vi gerne vil indgå partnerskab med Helsingør Kommune, fordi kommunen er langt i arbejdet med innovative processer og med at involvere eleverne i undervisningsforløb. For os er et vigtigt fokus, hvordan vi får et rigtig godt samarbejde med lærere og pædagoger på skolerne.

I partnerskabet, som varer to år, vil LIFE stille alle deres undervisningsforløb plus LIFE Mobil Lab til rådighed for kommunen. Med laboratoriet følger LIFE’s læringskonsulenter, som underviser sammen med de enkelte skolers lærere.

- Det skulle gerne inspirere til at arbejde undersøgelsesbaseret og virkelighedsnært i andre naturfagsforløb også, siger Christine Antorini.

Fakta om LIFE

• LIFE er et nyt stort nationalt og almennyttigt læringsinitiativ. som skal styrke interessen for naturvidenskab hos børn og unge fra daginstitutioner over grundskolen til ungdomsuddannelserne. Initiativet – som blev lanceret i 2018 – er støttet af Novo Nordisk Fonden.

• Målet er at være med til at styrke den naturfaglige motivation og dannelse for børn og unge i hele Danmark. Det sker gennem tilbud om naturfaglige undervisningsforløb, hvor elever løser virkelighedsnære problemer, der belyser aktuelle samfundsudfordringer og understøtter FN’s Verdensmål. Initiativet er et supplement til den almindelige undervisning.

• Alle materialer er skabt i samarbejde med enten virksomheder eller forskere.

• Enzymjagten, som 6. klasserne har været på, er udarbejdet i samarbejde med Novozymes. Det handler om at finde enzymet cellulase i naturen. Enzymet bruges bl.a. i vaskemidler og fødevarer. I forløbet indgår et tre timer langt besøg i det mobile laboratorium, hvor eleverne prøver at arbejde som rigtige forskere.

• I 2023 er planen, at der kører 10 LIFE Mobil Lab rundt til skoler i hele Danmark.

Fakta om Enzymjagten

• Enzymer kan erstatte kemikalier i produkter og processer i industrien – og dermed mindske både ressourceforbrug og miljøbelastning.

• I Enzymjagten lærer eleverne gennem undersøgelsesbaserede forsøg om enzymer generelt - og mere specifikt om enzymet cellulase, dets egenskaber og brug i vaskepulver og tøjindustrien.

• Enzymjagten er udviklet i samarbejde med forskere fra Novozymes, og undervejs i forløbet vil eleverne komme til at arbejde på samme måde som Novozymes’ forskere.

• Eleverne skal ud i naturen på jagt efter cellulase-producerende svampe og efterfølgende i laboratoriet bearbejde disse på agarplader med cellulosebundne blåkorn, der er specialfremstillet til dem på Novozymes’ substrat-laboratorium. Undervejs præsenteres arbejdsmetoderne for eleverne af forskerne i videoer.

• I LIFE Mobil Lab vil eleverne arbejde videre med deres svampeprøver med mere avancerede bio-teknologiske processer som fermentering, centrifugering og test. Processer, der i lille skala er de samme som i Novozymes’ industrielle produktion.

Mikkel og Thais synes, Enzymjagten er sjov. Det er meget sjovere end at læse om svampesporer og enzymer i en bog, siger Thais.