'Jeg har altid været glad sammen med børnene'

Birthe Møller går på pension efter 43 år som pædagog – de seneste 26 år i Børnehuset Søbæk i Espergærde.

43 år med børn. Det er, hvad Birthe Møller kan se tilbage på, når hun med udgangen af september går på pension. Og hun har altid været tilfreds med sit job.

- Jeg har altid bestræbt mig på at være glad sammen med børnene. Små børn er meget afhængige af de voksnes tilgang til dem: At de voksne giver af sig selv og lægger mærke til alle børn hver dag. Det gør en stor forskel, siger Birthe Møller, som fylder 68 år i næste måned.

Der er sket en del med pædagogfaget, siden hun i begyndelsen af 1970’erne var for-praktikant i tre forskellige daginstitutioner, blandt andet i Humleparken i Espergærde. For-praktikken var nødvendig for at blive optaget på pædagogseminariet – en drøm som blev vakt i Birthe Møller, da hun efter folkeskolen kom et år i huset som ung pige.

- Dengang var pædagoguddannelsen meget attraktiv, og jeg kom først ind i andet forsøg. Men jeg var fast besluttet på, at jeg ville være pædagog, fortæller Birthe Møller.
Efter uddannelsen var hun 15 år i en vuggestue i en anden kommune, hvor hun endte som leder.

- Men jeg savnede at være mere sammen med børnene, og derfor slog jeg til, da Enghuset, som siden er blevet en del af Børnehuset Søbæk, søgte en pædagog, siger hun.

Kollektiv ledelse

Det var først i 1990’erne, og Enghuset var kollektivt ledet. Det betød, at fem-seks pædagoger deltes om lederposten.

- Vi havde hver vores ansvarsområde, og det fungerede superfint. Det gav et godt engagement, og vi tog alle sammen ansvar for at løse de opgaver, der var, fortæller Birthe Møller.

Siden blæste nye vinde i kommunen. Den kollektive ledelse blev afskaffet, og Birthe Møller blev souschef i Enghuset. Senere blev Enghuset lagt sammen med to andre institutioner ved Espergærde Centret i Børnehuset Søbæk, og Birthe Møller blev pædagog igen.

Og pædagogikken er der sket en del med i tiden, der er gået.

- Da jeg begyndte som pædagog, planlagde vi alt, hvad der skulle ske i løbet af en uge. Og vi afveg ikke fra planen uanset hvad. Så risikerede vi jo, at forældrene blev skuffede. Senere fandt vi ud af, at det kunne være en god idé at improvisere alt efter børnegruppens ’form’. Nu ser vi mere på, hvad børnene har behov for, i stedet for at være forhippede på at overholde en plan, siger hun.

Elsker sit job

Birthe Møller understreger, at hun elsker sit job, og at hun er taknemmelig for, at hun valgte pædagogfaget.

- Heldigvis trives de fleste børn godt i dag, og jeg tror, det skyldes, at vi møder dem med interesse og glæde hver dag. Jeg har haft altid hjertet med på arbejde, siger hun.

Hun glæder sig over, at nogle af de børn, hun har passet i Enghuset, siden er kommet tilbage og er blevet hendes kolleger som vikarer og pædagogmedhjælpere.

- Det tager jeg som et tegn på, at jeg har givet dem en god oplevelse, dengang de var små og gik i daginstitution, slutter Birthe Møller.

Birthe Møller holder afskedsreception i Søhuset, Børnehuset Søbæk i Espergærde, fredag den 27. september mellem kl. 15 og 16. Alle er velkomne.