Læsemakkerskab giver gode læsere

På Skolen ved Gurrevej læser 2. og 5. klasse-elever sammen i et to måneder langt forløb – til glæde for alle involverede.

- Hvad handler den her bog om?
To elever sidder bøjet over en fagbog om elefanter. Den ene går i 2. klasse, og den anden går i 5., og de arbejder koncentreret på at få den vigtige forforståelse af bogen på plads.

- Vi har en del elever, som egentlig læser fint højt – men de læser bare hen over teksten uden at forstå den. Derfor er det en fast del af elevernes læsemakkerskab, at de skal tale om bogen, inden de læser. På den måde bliver de tvunget til at forholde sig til, hvad teksten handler om, forklarer læsevejleder Line Riemer fra Skolen ved Gurrevej.

Skolen har indført læsemakkerskab mellem 2. og 5. klasse, efter at et forsøg i Socialstyrelsen viste gode resultater med metoden.

- Både 2. og 5. klasse-elever får noget ud af at læse sammen. Der sker noget, når man skal forklare en læsestrategi for andre – som de store skal for de små. 5. klasserne er nødt til selv at forstå strategierne til bunds, siger Signe Thorius, som er konsulent for dansk og sproglig udvikling i Center for Dagtilbud og Skoler.

Eleverne får læst

Der ligger også noget i at læse højt.

- Når 2. klasserne læser med en makker, som er dygtigere, end de selv er, bliver de rettet på en god måde, når de læser forkert. Og de får hjælp til de ord, som de har svært ved at læse, siger Line Riemer.

Metoden har vist sig særlig god til at løfte læsesvage elever, og Line Riemer er sikker på, at en del af succesen ligger i, at eleverne i det hele taget får læst.

- Det er jo ikke alle, der lige får læst de 20 minutter derhjemme, som vi anbefaler, som hun siger.

Det er hele årgangen af 2. og 5. klasser på Skolen ved Gurrevej, som læser sammen. Og planen er, at de kommende elever på de to klassetrin skal have et læsemakkerforløb igen til næste år.

Fakta:

• Læsemakkerforløbet løber over otte uger. De første fire uger læser eleverne fiktion og de næste fire uger faglitteratur.

• 5. klasserne får en lektions undervisning ugentligt, hvor de gennemgår, hvad de skal lave med de små. Hver uge byder på tre gange makkerlæsning mellem 2. og 5. klasser, hvor de både læser sammen og arbejder med strategier til at forstå teksten.

Melissa og Iben er i fuld gang med at læse sammen.