Phd-projekt ser på elevers forestilling om matematik

Et toårigt forskningsprojekt på Nordvestskolen skal gøre elevernes syn på matematik mere positivt – og forhåbentlig gøre dem dygtigere.

En hel årgang elever fra Nordvestskolen bliver i øjeblikket undervist i matematik på en anderledes måde end normalt. De er med i et phd-projekt om ’Folkeskoleelevers matematikrelaterede beliefs og læringsadfærd’.

Rigtig mange mennesker har et negativt syn på matematik – og har meget stærke følelser, når talen falder på faget. Det har altid undret phd-studerende Maria Kirstine Østergaard, som tidligere har undervist i matematik i folkeskolen.

Hun besluttede derfor at se nærmere på, om man – ved at ændre folkeskoleelevers forestilling om matematik – kan højne elevernes faglige niveau og gøre dem gladere for faget.

- Det handler om at bygge en historie rundt om matematikken. Eleverne skal have den historiske dimension med, og de skal kunne koble regnestykkerne til noget i den virkelige verden. De skal simpelthen forstå, hvad matematikken kan bruges til uden for en snæver skolesammenhæng, forklarer Maria Kirstine Østergaard.

Konkrete eksempler

Hun har indgået et toårigt samarbejde med Nordvestskolen, hvor hun følger en årgang og samarbejder tæt med matematiklærerne.

- Vi kigger på de principper, som lærerne arbejder efter i undervisningen, og supplerer de faglige mål med konkrete eksempler på matematik, historie, anvendelse af matematikken i praksis og arbejdsmetoder, der er karakteristiske for matematik som videnskabsfag. Vi skal væk fra tanken om, at det gælder om at blive først færdig med et regnestykke. Det er vigtigt, at eleverne lærer at mestre frustrationen ved at arbejde med et svært stykke uden at give op. Og at de begynder at interessere sig for ting som, hvordan vi udvikler et matematisk argument.

Nulpunktsmåling

Eleverne bliver fulgt tæt i forløbet. Maria Kirstine Østergaard har lavet en ’nulpunktsmåling’ på deres opfattelse af matematik, og hun foretager løbende nye målinger.

Håbet er, at eleverne ender med en mere positiv opfattelse af matematik, end de havde i begyndelsen – og at det kan ses på deres faglige niveau.

- Jeg håber, at eleverne vil kunne se en pointe i at dykke ordentligt ned i noget, og at der bliver plads til at reflektere over matematikken. Refleksionerne arbejder vi med at sætte ord på med eleverne, så de tænker på matematik som et spændende fag med en lang historie. Ikke bare som nogle stykker, der skal være færdige hurtigst muligt, siger hun.

Noget med penge

Når man beder eleverne nævne områder, hvor de bruger matematikken i hverdagen, tænker de som regel på noget med penge. De regner f.eks. beløb sammen, når de køber ind.

- Voksne nævner også tit opmåling, som f.eks. når de skal lægge fliser og regne ud, hvor mange de skal købe. Men der er mange andre spændende ting at se på i matematikken, f.eks. talmønstre, siger Maria Kirstine Østergaard.

Når eleverne får øjnene op for flere aspekter af matematikken og opdager flere ting, de kan bruge faget til, øger det også deres motivation for at lære det, mener hun.

- Og det skulle gerne give mere kompetente elever, der får et større udbytte af undervisningen. I sidste ende er håbet, at flere får lyst til en uddannelse inden for matematik eller naturvidenskab.

Maria Kirstine Østergaard har valgt Nordvestskolen til sit projekt, fordi hun havde kontakt til Helsingør Kommune, efter at hun sidste år underviste på et kursus for udskolingslærerne i matematik.

- Derfor kendte jeg to af de tre lærere, jeg nu samarbejder med, og heldigvis havde de lyst til at være med i projektet. Det er en stor mundfuld, for de skal gøre noget andet, end de er vant til. Heldigvis var de med på den, siger Maria Kirstine Østergaard.

Fakta:

• En årgang på Nordvestskolen deltager i phd-projektet ’Folkeskoleelevers matematikrelaterede beliefs og læringsadfærd’.

• Phd-projektet løber over to skoleår. Det begyndte i august i år og løber frem til slutningen af juni 2021. Maria Kirstine Østergaard afleverer sit phd-projekt i februar 2022, og først på det tidspunkt kan hun konkludere på, om den ændrede tankegang omkring matematik har haft en effekt.

• Maria Kirstine Østergaard har tidligere skrevet en bog om matematik-angst.

Se bogen