Skolernes karaktergennemsnit er steget

Ved folkeskolens afgangsprøve i 2018-19 opnåede eleverne i Helsingør Kommune karakteren 7 i gennemsnit - mod 6,9 året før.

Med 7 som gennemsnitskarakter ved folkeskolens afgangsprøve ligger Helsingør Kommune præcis på landsgennemsnittet.