Børn forvandler tre kilo frø til blomsterflor

Der skal sås insekt-glade blomster på legepladser og i skolegårde overalt i Helsingør Kommune - bl.a. ved Skolen i Bymidten.

Der skal sås insekt-glade blomster på legepladser og i skolegårde overalt i Helsingør Kommune.
I de kommende måneder forvandles tre kilo frø til valmuer, kornblomster, hvid okseøje og klinte. Blomster som tiltrækker nytte-insekter og er smukke at kigge på.

I alt har ca. 1500 lokale børn i skoler og dagtilbud modtaget frø til såning og materialer om biodiversitet. Blandt dem er 2.s fra Skolen i Bymidten, som Nyhedsbrevet Børneliv har fået lov at fotografere, mens de såede.

Med midler fra Helsingør Kommunes klimapulje iværksætter en tværgående projektgruppe tiltag, der giver børn kendskab til biodiversitet og skaber mere fokus på variation blandt planter og insekter i kommunen.

Og hvad er mere oplagt end at gribe den omstændighed, at børn og medarbejdere er sendt udendørs på grund af corona-epidemien?

Særlig frøblanding

Alle de deltagende børnegrupper modtager en særlig frøblanding, som er indsamlet og komponeret af den lokale frøsamler Erik Juhl. Han ved alt om blomsterfrø og biodiversitet og er sammen med Dansk Naturfredningsforening kommet med gode råd i planlægningsfasen.

Frøblandingen suppleres i efteråret med en anden frøblanding, der sikrer nye arter i foråret 2021. Børnene skal også studere de sommerfugle, der med stor sandsynlighed bliver tiltrukket af blomsterfloret.

Dagtilbuddene har fået leveret grus og planterammer, der skal installeres på legepladsen, mens skolebørnene selv har måttet på jagt efter egnede steder, hvor man kan fjerne græstørv og så direkte i jorden.

Naturcenter Nyruphus har lavet opgaveark og forslag til kreative aktiviteter, som kan foregå under de helt særlige omstændigheder, Corona-tiden er præget af.

Fakta

• 23 dagtilbud og 11 indskolinger/ca. 1500 børn deltager i projektet.
• Deltagerne modtager frø til såning og materialer om biodiversitet i maj og igen i august/september 2020.
• I efteråret 2020 iværksættes to større biodiversitetsprojekter, hvor dagtilbud, skoler og andre parter samarbejder om at skabe biodiversitet i udvalgte lokalområder.
• Indsatsen er tilrettelagt af en projektgruppe på tværs af Center for Økonomi og Ejendomme, Center for By, Land og Vand, Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation.

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Jorden skal rives før såning...

Eleverne havde sået morgenfruer i æggebakker hjemme i klasseværelset. De blev også plantet ud.

Så skal der sås. Eleverne har selv ryddet plantekasserne for ukrudt inden såningen.