Dagtilbud i forbindelse med Corona-virus

Leder af dagtilbudsområdet Niels Brockenhuus svarer her på nogle af de spørgsmål, Corona-krisen har affødt.

I dagtilbud i Helsingør Kommune arbejder vi med at løse de opgaver, der er i forbindelse med Corona-krisen. Det drejer sig primært om nødpasning til de børn, hvor forældrene har behov for dette. For nuværende tilstræber vi, at nødpasningen foregår i velkendte rammer og med kendte voksne.

Forældrene i Helsingør Kommune har bidraget til at løse den opgave, vi er stillet af regeringen, på en fantastisk positiv måde. Mange har passet egne børn, og samarbejdet omkring nødpasning med forældrene har fungeret godt.

Nødpasning i dagtilbud og skoler

Alle skoler og dagtilbud holder lukket fra mandag den 16. marts og frem til den 13. april.

Der er nødpasning til børn, hvis forældre arbejder i samfundsvigtige funktioner, fx. i sygehusvæsen eller politi.

Læs mere om nødpasning her

Forældrebetaling og frokostordning

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at der fortsat skal betales forældrebetaling i dagtilbud, SFO og klub for de forældre, der ikke har friplads.

Vi står i en samfundskrise, hvor alle må bidrage. Medarbejderne i tilbuddene skal stadig have løn, og der vil blive tilbudt nødpasning.

Medarbejdere, som ikke er en del af nødpasningen lige nu, arbejder hjemmefra med faglig fordybelse, årsplaner, pædagogiske beskrivelser og meget mere.

Frokostordninger, der enten er en del af pladsen eller tilbydes som et sundt frokostmåltid af kommunen, indgår fortsat i forældrebetalingen.

Forældrearrangerede frokostordninger er et anliggende for de involverede forældre, og her opkræver kommunen heller ikke i dag betaling.

Få mere information på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Opstart i dagtilbud under Corona-krisen

Barnet har fået tildelt en plads i et dagtilbud til en dato, som forældrene har takket ja til: Dermed er barnet at betragte som indmeldt i dagtilbuddet fra den dato. I Helsingør Kommune sidestiller vi forældrene, så de har samme vilkår. Det betyder, at når man som forældre har takket ja til en plads i et dagtilbud, skal man betale for pladsen på samme måde som andre forældre, der har deres barn i dagtilbud under Corona-krisen.

Hvis forældrene ønsker at opsige pladsen for at undgå betaling under Corona-krisen, sker det efter gældende regler. Det betyder, at der er én måneds opsigelse fra opsigelsestidspunktet, og forældrene dermed skal betale for den periode.

Samtidig skal forældrene skrive barnet op på ny og kommer dermed formentlig bagud på ventelisten (otte dagtilbud i kommunen har pt. ingen ledige pladser pr. den 1. maj).

Private dagtilbud, private børnepassere og private pasningsordninger

I det følgende henvises der til Bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirus 2019 (COVID-19).

Ifølge bekendtgørelsen skal alle privatinstitutioner og private pasningsordninger nu holde lukket. Dette har været tilfælde i Helsingør Kommune siden den 16. marts. Driftstilskuddet fastholdes, jf. Børne- og Undervisningsministeriet.

Samtidig skal alle privatinstitutioner og private pasningsordninger stå for nødpasning for de familier, der lever op til samme kriterier, som gælder for pasning i offentlige dagtilbud.

Se kriterierne for nødpasning her

Nødpasningen skal så vidt muligt foregå i vante rammer og i øvrigt understøtte børnenes trivsel og tryghed. Samtidig skal nødpasningen følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt anvisningerne i bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge.

Se bekendtgørelsen om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge her:

Se bekendtgørelsen

Sprogtilbud under lukning pga. Corona-virus

I det følgende henvises der til Bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirus 2019 (COVID-19).

I bekendtgørelsen fremgår det af § 2, stk. 2, at lukningen af dagtilbud og andre institutioner og pasningsordninger ikke omfatter børn, der modtager sprogstimulering efter dagtilbudsloven, hvis det vurderes, at barnet har særlige behov, der nødvendiggør, at barnet stadig modtager tilbuddet.

I Helsingør Kommune kan dette indbefatte børn, der går i sprogstimuleringstilbuddet Jordkloden. Jordkloden har fulgt anvisningen om lukning på lige fod med øvrige dagtilbud i kommunen.

For de familier, som vurderes at have særligt behov for sprogstimulerende støtte, sikrer Helsingør Kommune den nødvendige vejledning og hjælp.

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus

I sprogstimuleringstilbuddet Jordkloden har forældre været forbi for at hente materiale med hjem, da børn med særligt behov for sprogstimulering stadig skal støttes og hjælpes under Corona-krisen.