Dagtilbud i forbindelse med Corona-virus

Få svar på nogle af de spørgsmål, Corona-krisen har affødt.

Tryg opstart af nye børn i dagtilbud

Når I har fået tildelt en plads i et dagtilbud, aftaler I indkøring forud for opstart med dagtilbuddet. I er meget velkomne til at komme med ind på stuen under indkøring af jeres barn, men da der stadig er særlige restriktioner om håndhygiejne og om ophold i dagtilbuddet er det vigtigt, at I som forældre følger den vejledning, I får fra personalet. Herudover er det kun én forælder ad gangen, der må opholde sig i lokalerne.

Reglerne lempet i forhold til tidligere, så vi håber, at vi sammen kan laves en tryg indkøring for jeres barn og for jer som forældre.

Relevante nyheder:

Forældre kan rykke betalingen for dagtilbud, SFO og klub i maj måned til juli. Læs her.

Få mere information på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

 

 

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer