Dagtilbud og skoler har fået knap 30 mio. kr. i puljepenge

I de kommende år ser ni forskellige projekter for børn i dagtilbud og skoler dagens lys, efter at kommunen har modtaget en kæmpe pose puljepenge.

Børnene i kommunens daginstitutioner og skoler kan se frem til at blive løftet på mange fronter, efter at Center for Dagtilbud og Skoler i Helsingør Kommune har modtaget knap 30 mio. kr. i puljemidler, der dækker årene 2020-2023.

Midlerne er fordelt på ni forskellige projekter – fra juniorgeologer til hjemmebesøg og kompetenceløft af pædagoger.

Puljerne er:

11.262.751 kr. (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet): Opnormering af flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn.

Læs artiklen: Fire dagtilbud får puljemidler til flere medarbejdere

5.643.284 kr. (Socialstyrelsen): Pulje til udvikling af forebyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare unge i alderen 13-25 år samt deres forældre mhp. at mindske behovet for mere indgribende indsatser.

Læs artiklen: Millioner til forebyggende indsats for børn og unge

3.807.550 kr. (Nordeafonden): Juniorgeologerne.

Læs artiklen: Geologi skal vække de unges begejstring for naturen

3.609.088 kr. (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet): ”Sammen om barnet” – projekt målrettet familieindsatser i hjemmet med socialrådgivere og pædagogisk personale. Projektet er igangsat i 2019.

Læs artiklen: Flere penge til 'Sammen om barnet'

3.342.202 kr. (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet): Hjemmepædagoger: Udvikling og implementering af en kommunal støtte- og vejledningsindsats for sårbare og udsatte familier varetaget af hjemmepædagoger fra dagtilbudsområdet. Målrettet seks dagtilbud.

1.158.000 kr. (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet): "Bedre fordeling i daginstitutioner”: Profilering af Troldehøj. Puljens formål er at medvirke til kapacitetstilpasning og skærpelse af den pædagogiske profil for daginstitutioner beliggende i udsatte boligområder.

685.000 kr. (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet): Pulje til kompetenceløft af pædagoger.

250.000 kr. (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet): Pulje til understøttelse af læselyst i folkeskolen. Til de fem grundskoledistrikter. Organiseres som eftermiddage på skolebibliotekerne med litterære oplevelser som omdrejningspunktet.

174.135 kr. (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet): Pulje til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen – skoleåret 2019-2020. Bevillingen skal dække skolens ekstra udgifter i forbindelse med de obligatoriske sprogprøver, som udføres af skoler med mere end 30 procent elever fra udsatte boligområder.