Dagtilbud sættes fri til at udvikle endnu bedre kvalitet

Statsministeren gav i Folketingets åbningstale kommunen frie hænder til at gøre vores dagtilbud endnu bedre. Det vækker begejstring.

Statsminister Mette Frederiksen fremhævede Helsingør Kommune i årets åbningstale. Regeringen vil nemlig indgå velfærdsaftaler med syv danske kommuner, hvor hver kommune bliver sat helt fri på ét velfærdsområde. Målet er at skabe udvikling og sikre bedre kvalitet. Helsingør er en af de syv kommuner, og her er fokus på dagtilbudsområdet.

Aftalen mellem regeringen og Helsingør Kommune kommer først og fremmest til at handle om, at kommunens dagtilbud bliver sat fri af såvel lovgivningsmæssige begrænsninger som kommunal regulering.

I løbet af en treårig periode forpligter regering og Folketinget sig på i videst mulig omfang at sætte de deltagende kommuner fri af lovgivning, mens kommunerne har forpligtet sig til at gå den kommunale regulering igennem og se, om de enkelte dagtilbud i højere grad kan få frihed til at skabe endnu bedre tilbud.

Det politiske niveau skal sætte mål og retning, og derefter overlade ansvaret til forældre, medarbejdere og ledere.

Endnu bedre dagtilbud

Borgmester Benedikte Kiær glæder sig til at få aftalen omsat til handling ude i de enkelte dagtilbud:

- Vi lever i et meget reguleret samfund. Det kan godt gå hen at blive en vane, at alting skal reguleres. Derfor er det en fantastisk mulighed, vi har fået. Vi kommer til at finde ud af, om alle de nuværende regler og reguleringer, og der er virkelig mange, er en hæmsko for kvaliteten i dagtilbuddene.

- Det er klart, at forældre og dem, der sidder i bestyrelserne, får et ansvar, de ikke har haft før, men jeg er sikker på, at det er et ansvar, de vil kunne løfte, og som vil være med til at gøre vores i forvejen gode dagtilbud endnu bedre, siger Benedikte Kiær.

Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget Gitte Kondrup glæder sig også over de muligheder, som velfærdsaftalen giver:

- Vi har i forvejen en høj faglighed og dygtig medarbejdere i vores dagtilbud. Men jeg er sikker på, at medarbejderne, når de får frie hænder, kan gøre det endnu bedre, og være med til at udvikle de enkelte børnehuse endnu mere i samarbejde med forældrene og de lokale bestyrelser.

- Det kan være med til at løfte dagtilbuddene endnu et skridt og gøre dem endnu bedre for de børn og forældre, der har deres daglige gang i et dagtilbud, siger Gitte Kondrup.

Eva Meyer, der leder Børnehuset Nyrup, som i 2018 blev kåret til Årets Dagtilbud i Danmark, ser frem til flere muligheder for udvikling:

- Vi er allerede meget optaget af, at gå nye veje og skabe de bedste rammer for børnene i vores børnehus. Det er fantastisk, at vi nu får endnu bedre mulighed for at eksperimentere i fællesskab med forældre, ansatte og alle andre rundt om vores dagtilbud, så vi sammen kan løfte kvaliteten endnu højere, siger Eva Meyer.

Aftalen skal nu drøftes politisk i Byrådet. Planen er, at der i foråret 2021 skal være konkrete velfærdsaftaler mellem regeringen og de syv kommuner, der er med i samarbejdet.

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Torsdag den 29. oktober holdt de syv borgmestre med velfærdsaftaler, heriblandt Helsingør Kommunes Benedikte Kiær, et Skype-møde med statsminister Mette Frederiksen. Her tog de en indledende drøftelse om frisættelsen fra reglerne. Ved samme lejlighed underskrev borgmestrene deres velfærdsaftaler.