Elverhøjen: Sådan har vi arbejdet under Corona-krisen

I Børnehuset Elverhøjen har personalet brugt hjemmearbejdsdagene på at udarbejde skriftlige beskrivelser på alle børn – et vigtigt pædagogisk redskab.

Børnehuset Elverhøjen har kun haft ét barn i nødpasning under Corona-krisen. Det meste af personalet har været hjemme – og tiden er blevet brugt til at udarbejde skriftlige beskrivelser af alle daginstitutionens børn.

- I Elverhøjen har der ikke været tradition for skriftlige beskrivelser af børnene. Derfor har der ligget et stort arbejde i at opkvalificere personalet til at udarbejde beskrivelserne, fortæller Maiken Willer Christensen, leder af Elverhøjen.

Det enkelte barn

I forbindelse med et pædagogisk tilsyn i efteråret blev Elverhøjen pålagt forskellige fokusområder, som bl.a. har udmøntet sig i en skærpet opmærksomhed på det enkelte barn.

- Vi havde sat gang i arbejdet med at opkvalificere personalet til at skrive beskrivelserne, så de var klædt godt på, da nedlukningen kom. Bl.a. havde jeg udarbejdet en guide med hjælpespørgsmål, forklarer Maiken Willer Christensen.

Tiden med nedlukning er blevet brugt til at udfylde børnebeskrivelserne. Personalet har vendt de enkelte børn og deres udvikling, når de med jævne mellemrum har holdt Skype-møder.

- De har også brugt mig som sparringspartner, og vi har bl.a. talt om hverdagsbeskrivelser. Med den nye, styrkede læreplan skal vi altid dokumentere vores udtalelser. Det nytter ikke, at vi bare skriver: 'Han har en god motorik'. Vi har nødt til at komme med eksempler fra hverdagen, der viser det, forklarer Maiken Willer Christensen.

Nødvendigt redskab

Hun peger på, at de skriftlige beskrivelser er et nødvendigt redskab, når man skal se, om et barn udvikler sig.

- Hvis vi fx skriver, at en dreng er meget interesseret i at lege med den store grønne plastictraktor – og han et år efter stadig interesserer sig for den samme traktor, er der jo ikke sket en udvikling. Og så er der grund til bekymring, siger hun.

For personalet har der været mange aha-oplevelser undervejs.

- Fx opdagede personalet på en af vores stuer, at der var en pige, som gjorde så lidt væsen af sig, at hun næsten blev glemt. De blev klar over, at de skal give hende mere opmærksomhed fremover.

Børnebeskrivelserne er også tænkt som et redskab for forældrene, som kan få gode råd til ting, de skal arbejde med hjemme.

- Når vi engang kommer i gang igen efter krisen, indkalder vi alle forældre til en samtale på 15-20 minutter, hvor vi gennemgår børnebeskrivelserne og taler om, hvordan vi sammen kan støtte op om barnets udvikling.

Sprogkasser og pudebetræk

Ud over børnebeskrivelserne har Elverhøjens personale også arbejdet med daginstitutionens sprogkasser, som indeholder forskellige ting til at stimulere børnenes sprog. Her er hver aktivitet, der hører til sprogkassen, blevet sat på skrift. De har også fået lagt sidste hånd på den styrkede pædagogiske handleplan.

Personalet har ligeledes taget ting med hjem for at vaske dem af, og nogle har syet nye pudebetræk.

- Personalet har været trygge ved, at der var noget konkret arbejde, som skulle gøres under nedlukningen. Men der har da også været frustrationer over at sidde meget alene med det, for de er jo vant til at arbejde i teams og glæder sig til at komme på arbejde igen, slutter Maiken Willer Christensen.

Foto af Maiken Willer Christensen, leder af Børnehuset Elverhøjen.