Flere hænder i dagtilbuddene fra 2021

Som en del af budgettet er minimumsnormeringerne fremrykket, så de allerede træder i kraft i 2021.

Tre børn pr. pædagogisk medarbejder i vuggestuen og seks børn pr. medarbejder i børnehaven. Det bliver virkeligheden i Helsingør Kommunes dagtilbud allerede fra 2021. Som led i budgettet for 2021-2024 har politikerne i byrådet nemlig besluttet at fremrykke tidspunktet, hvor minimumsnormeringerne træder i kraft.

- Flere hænder i dagtilbuddene betyder bedre muligheder for nærhed, omsorg og vigtige relationer mellem børn og voksne i dagligdagen. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi har sat turbo på, så vi kan komme i mål med minimumsnormeringerne allerede i 2021, siger borgmester Benedikte Kiær.

Med tre børn pr. voksen i vuggestuen og seks børn pr. voksen i børnehaven lever Helsingør Kommune op til BUPL’s anbefalinger.

- Med minimumsnormeringen kan det enkelte dagtilbud i endnu højere grad arbejde med at skabe læringsmiljøer, hvor alle børn trives og udvikler sig. Også de børn, som har særlige behov, siger Gitte Kondrup, som er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Rolig dialog

Allerede fra i år er kommunen gået i gang med indfase minimumsnormeringerne, og det kan mærkes i dagtilbuddene, bl.a. i Børnehuset Snekkersten, som har fået et løft fra fem til otte uddannede pædagoger.

Leder Jette Kray Alsgaard fortæller:

- Det betyder, man kan sætte sig ned og have flere stille og rolige dialoger med børnene, og der er færre konflikter imellem dem. Det er for pædagogerne også meget nemmere at overskue børnene og vide, hvad de har brug for af hjælp fagligt og socialt.

Det er vedtaget i Folketinget, at alle dagtilbud i Danmark skal have minimumsnormeringer fra 2025. Men Helsingør Kommune er altså nogle skridt foran.

Fakta:

• Dagtilbudsområdet blev i 2020 tilført 4,7 mio. kr. årligt til bedre normeringer, og i 2021 bliver der tilført yderligere 11,5 mio. kr.

• Ud over minimumsnormeringerne sikrer det nye budget også flere vuggestue- og børnehavepladser, bl.a. 80 nye pladser I Børnehuset Kasserollen og nye pladser i Tikøb og Helsingør By. De nye pladser i Espergærde ventes klar den 1. februar 2021.

Læs mere om BUPL’s anbefalede normeringer

Læs om tiltag for børn og unge i budgetaftalen

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer