Flere låner børnebøger

Bibliotekerne har vendt udviklingen i bogudlån i positiv retning – det skyldes en klokkeklar satsning.

I 2019 lånte børn og forældre i Helsingør Kommune 4.500 flere børnebøger end i 2018. Det vender en mangeårig tendens med faldende udlån – og udviklingen glæder naturligt nok Caroline Sehested, der er leder af Læring og Medborgerskab på Helsingør Kommunes Biblioteker. Hun understreger, at bibliotekerne ikke er kommet sovende til det gode resultat. De har bl.a. et meget stærkt samarbejde med kommunens dagtilbud og skoler.

- Vi har et omfattende program med forfatterbesøg for skoleklasser. Og vi kan se, at når en forfatter har været på besøg, bliver hylderne ryddet for vedkommendes bøger, både på skolebiblioteket og hos os. Der sker noget, når eleverne møder en forfatter. Det giver lyst til at læse, fortæller hun.

Sidste år satte bibliotekernes partnerskab med skolerne rekord med 8000 besøg til forløb om læselyst og kildekritik. Derudover har bibliotekerne et samarbejde med kommunens daginstitutioner, som bl.a. kommer på bibliotekerne for at se film, få læst op og lave kreative aktiviteter omkring et fælles tema.

Udstilling

Bibliotekerne arbejder også aktivt med materialeformidling. Hvis der fx er premiere på en film, baseret på en bog, laver børnebibliotekarerne en udstilling med bogen.

- Vi kommer fx også til at markere Pippis fødselsdag. Og vi indretter aktivitetsrum, fx har vi haft et undervandsrum, hvor børnene kunne klæde sig ud som havfruer, og der var bogkasser med bøger om fisk, undervandsfabeldyr og lign. Vi kan se, at bøgerne i vores aktivitetsrum bliver lånt ud, fortæller Caroline Sehested.

Børnebibliotekarerne vil altid meget gerne besvare spørgsmål. Og de fremstiller ’kanoner’, som er ark med gode bøger, hvis man interesserer sig for et bestemt emne eller har en bestemt alder. Arkene ligger rundt omkring på børnebiblioteket.

Endelig tilbyder bibliotekerne ’Sommerbogen’ og ’Vinterbogen’, som er aktiviteter, hvor børn kan vinde en præmie, hvis de læser og anmelder bøger. Og der er en bogklub på Kulturværftet for 10-14 årige læseheste.

- Vi har jo fantastiske rammer på vores biblioteker og arbejder også med, at det skal være rum, hvor børn og familier synes, det er hyggeligt at være, siger Caroline Sehested.

Stærkt samarbejde

Også borgmester Benedikte Kiær glæder sig over det stigende bogudlån.

- Litteraturen og læsning er indgangen til sprogets verden og dermed til vores fælles kultur og historie. Jeg glæder mig over, at samspillet mellem skoler, dagtilbud og biblioteker er så stærkt i Helsingør, da det fremmer vores børns kulturelle udvikling og dannelse, siger hun.

Fakta:

• Udlånet af børnebøger er steget med 4500 fra 2018 til 2019

• I 2019 var 8000 skoleelever på besøg på bibliotekerne til forløb om læselyst og kildekritik

• Også antallet af voksenudlån er steget fra 2018 til 2019. Hver dag året rundt låner Helsingør Kommunes borgere i gennemsnit 1118 bøger og lydbøger på bibliotekerne

 

Bamse Hansen bor på børnebiblioteket. Somme tider rejser han på ferie og sender postkort hjem til børnene.

En af børnebibliotekets bogkasser - med bøger om bamser.

Børnebiblioteket udstiller bøger om forskellige emner - her er det bøger for de gamer-interesserede.

Rammerne er hyggelige - og selvfølgelig er Otto der.