Hornbæk Skole: En anderledes skolehverdag

På Hornbæk Skole har børnene været meget dygtige til at indordne sig de anderledes forhold efter genåbningen, fortæller lærer Trine Bay.

Fra mandag den 20. april har eleverne fra 0.-5. klasse været tilbage på kommunens skoler – til en noget anderledes skolehverdag, end de er vant til. Bl.a. på Hornbæk Skole, hvor alle klasser er delt i to, så eleverne kan sidde med behørig afstand i klasselokalerne, og håndvask er lagt ind i skemaet som et fast punkt.

For at kabalen med klasselokaler kan gå op, har skolen taget naturværkstedet Bryghuset i brug som undervisningssted, og hvert klassetrin er tildelt en dag om ugen i skoven. Det fungerer rigtig fint, fortæller Trine Bay, som er lærer i en 2. klasse.

- I skoven sad vi ved udendørs borde og bænke, og børnene fik opgaver om blade og træer. Bl.a. skulle de tegne bark og blade af og skrive om et træ. De arbejdede i små grupper på fem, og der var god afstand mellem bordene, fortæller hun og fortsætter:

- Det er rigtig dejligt, at vi har et sted uden for skolen, hvor vi kan gå hen og undervise.

Gode til at omstille sig

Børnene var glade for besøget i naturen, og de har i det hele taget været rigtig gode til at omstille sig til de nye forhold på skolen, fortæller Trine Bay.

- Vi er rigtig meget ude, og håndvask er lagt ind i skemaet. Børnene møder ind og holder pauser forskudt. Selvfølgelig er det svært, at de ikke må kramme hinanden. Men der er også positive ting. Fx er børnene sammen med de samme voksne hele dagen, siger hun.

På skolen er der planlagt med to voksne pr. klasse.

- Vi voksne er med hele tiden, også i frikvartererne. Her prøver vi at udstyre eleverne med lege, der gør, at de kan holde afstand. Og børnene er også selv gode til at finde på. I dag legede de fx skyggefange, hvor de skulle træde på hinandens skygger. De har også fundet på snorefange, hvor de har snore hængende efter sig. For os voksne er det faktisk rigtig fint at være om børnene hele dagen, så vi oplever de konflikter, der opstår i frikvarterene. Tit kan vi nå at løse dem, inden undervisningen begynder igen.

Ro omkring undervisningen

De færre elever i klasselokalerne giver også mere ro omkring undervisningen og betyder, at det bliver nemmere at rumme alle elever, også dem med ’myrer i bukserne’, fortæller Trine Bay.

- Jeg kan sætte klassen i gang og lige gå med elev, som trænger til en tur og en snak.

Alt i alt synes Trine Bay, at Hornbæk Skole har håndteret situationen rigtig godt.

- Der er en fast struktur på skoledagene, og det gør børnene trygge i en forandret hverdag. De virker glade for at være i skole igen og får kvalificeret undervisning. Selv om fjernundervisningen for 0.-5. klasse også har fungeret godt, er det mit indtryk, at forældrene er glade for, at børnene er afsted igen og får andre oplevelser end at være hjemme, slutter hun.

Fakta:

  • Eleverne i 0.-5. klasse er tilbage på skolerne med en skoledag på fem timer dagligt. Eleverne i kommunens specialtilbud er også i skole uanset klassetrin. Eleverne i 6.-10. klasse modtager fortsat undervisning hjemmefra. Alle kommunens skoler underviser efter bekendtgørelsen om nødundervisning, og det betyder, at skemaet ser anderledes ud end normalt, og at der ikke undervises i alle fag. Det gælder både for de børn, som er fysisk i skole (0.-5. klasse og specialtilbud) og dem, der modtager fjernundervisning (6.-10. klasse).

  • Sundhedsstyrelsens retningslinjer for genåbningen betyder, at eleverne på 0.-5. klassetrin og eleverne i kommunens specialtilbud er inddelt i mindre grupper, så de kan overholde afstandskriteriet på to meter. Hver gruppe er tilknyttet så få voksne som muligt. Eleverne undervises primært udendørs.

  • For at kunne overholde afstandskriterierne har både Espergærde Skole, Helsingør Skole og Skolerne i Snekkersten taget kommunens udskolingsafdelinger i brug, så nogle elever fra 4. og 5. klassetrin i genåbningsperioden har deres skolegang på henholdsvis Tibberupskolen, Nordvestskolen og Skolen ved Rønnebær Allé.

Hvis du vil læse flere artikler om børneliv i kommunen, kan du tilmelde dig Nyhedsbrevet Børneliv.

Tilmeld dig Nyhedsbrevet Børneliv

Hvert klassetrin har en dag om ugen, hvor de kan bruge naturværkstedet Bryghuset som base for undervisningen.

Frikvarter med en god, gammel kending: Halli-hallo.

Eleverne i klassen med to meter mellem bordene.