Intensivt valgfag løser udfordring for idrætsklasser

Ungdomsskolen i Helsingør har udtænkt et koncept for valgfag, som kan løse et dilemma, alle landets idrætsklasser står i.

Et helt nyt samarbejde mellem Ungdomsskolen i Helsingør, Skolerne i Snekkersten og Helsingør Talent & Elite har skabt en unik valgfagsmodel, der kan løse de udfordringer, som alle landets eliteidrætsklasser slås med efter indførelsen af obligatoriske valgfag i undervisningen.

Siden august 2019 har valgfagene været en fast del af undervisningen på udskolingsniveau for at styrke elevernes praksisfaglighed, og det har ikke været let at arbejde med i de klasser, der er målrettet talentfulde idrætsudøvere.

Her vil to ugentlige valgfagslektioner nemlig ramme den morgentræning, der er en afgørende del af idrætsklassernes tilbud, fortæller Allan Jørgensen. Han er elitekoordinator i Helsingør Kommune og leder af Helsingør Talent & Elite, der er kommunens skoletilbud til unge idrætsudøvere.

- Det er slet ikke optimalt for idrætselever at skulle fordele valgfagsundervisningen over hele året, for det går ud over den morgentræningsgang, som bliver brugt af de elever, der træner ekstra for at udvikle sig inden for deres sport, siger Allan Jørgensen.

To ugers intensivt forløb

I Helsingør Kommune har man fundet løsningen i form af et pilotprojekt, udviklet i et nyt samarbejde med Ungdomsskolen i Helsingør. Her bliver valgfagene komprimeret til et to ugers intensivt forløb, som erstatter den almindelige undervisning, og derfor går det kun kortvarigt ud over træningsindsatsen.

Ungdomsskolen har skræddersyet et særligt valgfagsprogram, der understøtter og supplerer den daglige træning for idrætseleverne. I de to uger har eleverne crossfit, mentaltræning og madkundskab på skemaet. Her lærer de unge bl.a. om kostvejledning for idrætsfolk og kommer selv i køkkenet sammen med en sportsdiætist.

Tilrettelæggelsen af programmet er sket i et tæt samarbejde med Helsingør Talent & Elite for at sikre, at underviserne arbejder med de unge på en måde, der understøtter de retningslinjer, som Team Danmark har udstukket for idrætsklasserne.

- Vi kender ikke til nogen, der har gjort det her før, og samarbejdet er født af, at vi fandt ud af, at vi kunne smække vores kompetencer sammen og løfte i begge ender, siger Charlotte Karrebæk, projektkoordinator i Skolepiloterne hos Ungdomsskolen.

En god opskrift

Helsingør er en af landets 23 eliteidrætskommuner, der er organiseret under Team Danmark, og derfor er Allan Jørgensen også i kontakt med sine kolleger over hele landet. Bl.a. sidder han med i en arbejdsgruppe i Team Danmark, der i dialog med Undervisningsministeriet netop skal finde løsninger på bl.a. valgfagsproblematikken.

Og Allan Jørgensen er ikke i tvivl om, at man i Helsingør har fundet en opskrift, der kan kopieres med succes i resten af Danmark.

- Vi har arbejdet efter at få færrest mulige aflyste træningsgange og højst mulig kvalitet i valgfagsundervisningen, og jeg synes, at Ungdomsskolen har løst det meget fint. Det er en rigtig fin model, vi har fundet, og den vil jeg gerne være med til at sælge videre, siger Allan Jørgensen.

Samtidig med de to 7. klassers valgfagsprogram har resten af udskolingen på Skolerne i Snekkersten, hvor idrætsklasserne hører til, haft et andet projektforløb. Det har gjort det muligt at få puslespillet med skemaer, læreres arbejdstid og meget mere til at gå op.

- Det krævede en masse logistik, fordi alle voksne skulle være nogle andre steder end der, hvor de plejer at være. Men det er noget, skoler tit gør i andre sammenhænge. Det er en valgfagsmodel, der ikke burde være svær at kopiere, hvis man har de rigtige samarbejdspartnere, siger Morten Sieling, daglig pædagogisk leder på Skolen ved Rønnebær Allé.

Fakta: Helsingørs valgfags-model

Eleverne fra 7. årgang på Idrætslinjen på Skolen ved Rønnebær Allé i Helsingør har i to sammenhængende uger i efteråret haft valgfag på skoleskemaet. I begge uger er eleverne blevet undervist i tre fag i stedet for den almindelige undervisning:

• Madkundskab: Med en sportsdiætist som underviser har eleverne fået undervisning om kostsammensætning i forhold til den idrætsgren, de dyrker og har desuden selv været i køkkenet for at lave mad.

• Crossfit: Alsidig fysisk træning på tværs af discipliner, bl.a. med fokus på skadesforebyggelse og fysiologi.

• Coaching: Mentaltræning med udgangspunkt i ungdomsidentitet, motivation og kunsten at kombinere et ungdomsliv med eliteidræt.

Valgfagsforløbet er to-årigt og afsluttes med prøve i 8. klasse.

Forløbet er udviklet i et samarbejde mellem Skolepiloterne fra Ungdomsskolen i Helsingør, Skolerne i Snekkersten samt Helsingør Talent & Elite.

Fotoet: De unge idrætselever får selv lov at komponere en menu, der passer til en sportsudøver. (Foto: Ungdomsskolen i Helsingør)

I crossfit-lokalet har eleverne prøvet kræfter med fysisk træning, der går på tværs af sportsgrenene. (Foto: Ungdomsskolen i Helsingør)

Et ungdomsliv fyldt med idræt kan være vanskeligt at balancere. Det er et af de emner, som coachen har arbejdet med de unge om. (Foto: Ungdomsskolen i Helsingør)