Mangfoldighedsdag med rap og teater

9. klasser har sat fokus på racisme, psykisk sårbarhed, social kontrol og meget andet til en såkaldt mangfoldighedsdag.

Med udgangspunkt i unges personlige historier har Helsingør Kommunes 9. klasser deltaget i en såkaldt mangfoldighedsdag - i selskab med unge skuespillere, instruktører og rappere fra Teater C:ntact og organisationen Rapolitics.

Første programpunkt var C:ntacts forestilling Tæt på. Forestillingen er bygget op som seks fortællinger, der via seks unge skuespillere zoomer ind på racisme, psykisk sårbarhed, social kontrol, LGBT+, mv. Historier som det unge publikum kunne spejle sig i.

Forståelse for forskellighed

Efter forestillingen Tæt på og spørgsmål fra salen deltog klasserne resten af dagen i en workshop, hvor de skulle udfordre sig selv og deres kammerater på tematikker fra forestillingen og eget liv. Nogle klasser arbejdede med de unge fra C:ntact. Det foregik i en workshop, der anvendte en dramaturgisk tilgang. Andre klasser mødte unge fra Rapolitics. Her var den kunstneriske udtryksform rap.

Formålet med mangfoldighedsdagen var bl.a. at udvikle elevernes forståelse for forskellighed og mangfoldighed og give forskellige blik på de faktorer, der har betydning for unges livsbaner og muligheder.

20 forskellige klasser deltog i en mangfoldighedsdagen, arrangeret af Ungdomsskolen, Biblioteket, Kulturværftet/Toldkammeret og M/S Museet for Søfart i samarbejde med Rapolitics og Teater C:ntact.. 

Fotos fra Mangfoldighedsdag i 2019 Thinkalike/Sandra Odgaard.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer