Millioner til forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge

Puljemidler fra Socialstyrelsen skal gøre det lettere for unge med psykiske vanskeligheder at få støtte til at komme videre med deres liv.

De kommende år bliver det lettere og hurtigere for unge med psykiske vanskeligheder at få støtte til at komme videre med deres liv. Socialstyrelsen har nemlig bevilget 5,64 millioner kroner til Helsingør Kommune til et projekt, der skal udvide tilbuddene til unge i alderen 13-25 år gennem forebyggende tiltag som rådgivning og behandlings- og samtaleforløb.

I projektet indgår tillige rådgivning af forældre til psykisk sårbare unge, der også kan have gavn af hjælp til at håndtere den situation, deres barn står i. Målet med indsatsen er, at de unge og deres familier bevarer tilknytningen til hverdagslivet med skole, fritidsinteresser, familie, uddannelse og arbejde.

Formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Marlene Harpsøe, er glad for, at Helsingør Kommune kan styrke den forebyggende indsats for de unge.

- Vi ser desværre flere unge, der er udvikler forskellige grader af psykisk sårbarhed. Og jo hurtigere vi kan støtte dem i at tackle de udfordringer, de har, jo større er mulighederne for, at konsekvenserne i forhold til skole, fritid, familie og uddannelse bliver mindsket.

Påvirker hele familien

Også formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget, Gitte Kondrup, er glad for, at der kommer flere midler til at hjælpe de unge og deres forældre:

- Når unge kæmper med psykisk sårbarhed, påvirker det hele familien. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi i vores kommende indsats også har fokus på forældrene, så de kan støtte de unge i deres videre vej i livet.

Projektet forankres i Helsingør Kommunes Ungeenhed, som i 2020 flytter til den tidligere Skolen ved Kongevejen.

Der vil være et meget tæt samarbejde med Headspace, som er et anonymt rådgivningstilbud for unge, der drives med kommunalt tilskud.

Projektet løber frem til 2022, og de opnåede erfaringer i projektperioden skal danne baggrund for, hvordan Helsingør Kommune efterfølgende tilrettelægger den forebyggende ungeindsats.

Fakta om projektet:

Socialstyrelsen har bevilget i alt 5,4 millioner kroner til projektet. Der vil blive ansat to psykologer og en socialrådgiver på halv tid. Pengene skal blandt andet gå til:

• Rekrutteringsstrategi – synliggøre og udbrede kendskabet til det åbne tilbud, både til målgruppen direkte og til fagpersoner, der er i berøring med målgruppen og deres forældre.

• Åbne, imødekommende og fysiske rammer – tilbuddet skal være åbent og lettilgængeligt, med fysiske rammer, der indbyder til dialog og personligt engagement.

• Anonyme rådgivningssamtaler – Modellen indeholder åbne rådgivningssamtaler (én-fem), hvor unge og deres familier kan komme og få anonym rådgivning og nogle gange måske bare få lettet hjertet. Formålet er at få taget mange af udfordringerne i opløbet – inden der nødvendigvis skal sættes i gang mere omfattende indsatser.

• Behandlings-/samtaleforløb – som en del af modellen tilbydes den unge og evt. forældre individuelle tidsafgrænsede behandlingsforløb. Formålet med forløbene er at afhjælpe specifikke udfordringer af psykisk karakter, som eks. angst, lavt selvværd og depression. Det er her et krav, at der benyttes relevant uddannet faglighed, og at der benyttes vidensbaserede metoder.

• Gruppeforløb for unge – Mulighed for at de unge kan deltage i gruppeforløb med andre unge, der er i lignende situation. Forløbene kan både gennemføres af professionelle og af frivillige eller peers (unge som selv har erfaringer med at være psykisk sårbar). Forløb skal dog superviseres af professionelle.

• Netværksgrupper for forældre – Forældre som har brug for mere end rådgivningssamtalerne til at få håndteret problemer. Forløbene kan eksempelvis bestå af 6-12 møder, hvor en professionel gruppeleder faciliterer møderne.