Ny viden skal styrke de unges motivation i klasseværelset

Ungdomsskolen i Helsingør har skræddersyet et kompetenceforløb for medarbejderne, der styrker arbejdet med co-teaching og systemisk tankegang.

Det er ikke kun eleverne, der efter ferien har taget hul på et nyt lærings-år i dagskolen på Ungdomsskolen i Helsingør. Også medarbejderne er kommet på skolebænken i et særligt kompetence- og praksisudviklingsforløb, der hen over skoleåret skal gøre lærere og specialpædagoger endnu bedre til at samarbejde om at skabe inkluderende læringsmiljøer.

- Vi skal kunne håndtere en meget stor forskellighed hos vores elever, og vores lærere har selv ønsket at få nogle værktøjer til, hvordan de kan arbejde med deres undervisning og nå ind til eleverne på en måde, hvor de er autentiske og rammer den enkelte unge lige netop der, hvor han eller hun får liv i øjnene, siger Mette Hultgren, daglig pædagogisk leder på Ungdomsskolens dagskole.

Skræddersyet forløb

Derfor har skolen skræddersyet et undervisningsforløb i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, der tager udgangspunkt i pædagogiske analysemodeller, som flytter fokus fra individet til systemet. Med andre ord: Hvis Oliver spasser ud i dansktimerne, løser læreren ikke problemet ved bare at fokusere på Oliver. Man er nødt til at se på hele læringssituationen for at finde ud af, hvordan der kan skabes trivsel i dansktimerne.

- Vi oplever, at mange skoler ønsker at gøre op med en hverdag, hvor det er eleven, der bliver problemet. Og så vil de gerne have koordineret den gode praksis, siger Heidi Honig Spring fra Københavns Professionshøjskole, der er tilknyttet uddannelsesforløbet på Ungdomsskolen.

Uddannelsen sætter i høj grad fokus på samarbejde og sammenhænge i stedet for, at den enkelte lærer skal finde sin egen formel for læring, og begreber som co-teaching og samarbejdsbaseret problemløsning er centrale værktøjer i uddannelsen.

Nysgerrige på nye veje

Ungdomsskolens dagskole rummer ud over Helsingør Kommunes 10. klassetilbud også specialundervisning for unge i udskolingen i Helsingør Kommune, og derfor er der ofte flere professionelle til stede i undervisningen.

Det kræver en større koordinering mellem medarbejderne og indebærer, at lærerne skal tænke mere ”vi” end ”jeg” og være nysgerrige efter at gå nye veje, understreger Mette Hultgren.

- I stedet for at være privatpraktiserende skal vi samarbejde mere på tværs. Det handler om at få forskellige perspektiver på eleverne, at blive trænet i at observere hinanden, give feedback og arbejde med et systemisk mindset, siger hun.

Et frirum

Miranda Harck, der er lærer i 10. klasserne, ser undervisningen som et frirum, hvor man kan dele erfaringer og sige højt, hvis man oplever udfordringer.

- Nogen kan måske være bange for at blotte sig og indrømme, hvis det ikke går godt i klassen. Vi har jo alle stået i en situation, hvor vi godt vidste, at undervisningen ikke fungerede optimalt, men det her giver en mulighed for at snakke sammen, siger hun.

Miranda Harck er ikke bekymret for, at et større samarbejde giver mindre fleksibilitet for den enkelte lærers mulighed for at tilrettelægge sin egen undervisning.

- Der er stadig masser af frirum til at være kreativ i undervisningen som lærer. Det er nogle helt basale ting, som vi bare ikke altid får snakket om i hverdagen, mener hun.

En større værktøjskasse

Ungdomsskolen har gennem flere år arbejdet med at gøre værktøjskassen større for lærere og specialpædagoger. Medarbejderne har tidligere været igennem uddannelsesforløb om karrierelæring samt demokrati og medborgerskab, som er blevet implementeret i undervisningen.

Og det bliver heller ikke sidste gang, at de skal på skolebænken, garanterer daglig pædagogisk leder, Mette Hultgren, som selv deltager.

- Vi skal være på tæerne for at hjælpe de unge, der kommer her, for vi oplever, at mange af vores elever har mistet gnisten eller glimtet i øjet. Der er en masse ting, de ikke har lært, og jeg tænker ikke kun på det boglige. Det handler om det hele menneske og livsparatheden hos de unge, der står på springet til deres voksenliv. Det kræver, at vores lærere bliver dygtigere til at tænke undervisningen ud af bogen og ind i den virkelighed, som de unge skal møde en dag. At deres læring bliver autentisk med autentiske lærere, siger hun.

Fakta om Ungdomsskolen

Ungdomsskolen i Helsingør havde i 2019 i alt godt 2.700 unge gennem dørene i korte eller længere forløb – fra fritidshold til heldagsundervisning og skolesamarbejder.

Ungdomsskolen rummer en almen afdeling med fritidshold, klub og projektkontor samt en dagskole, der består dels af Helsingør Kommunes 10. klassetilbud og dels X-klasserne, der er et specialundervisnings- og behandlingstilbud fra 7. til 10. årgang. Desuden rummer dagskolen Helsingør Kommunes modtageklasse, den Internationale Ungdomsklasse.

Læs mere om Helsingør Ungdomsskole

Ungdomsskolens arbejde med karrierelæring er beskrevet i en lærebog, der kan rekvireres gratis ved henvendelse på e-mail til Mette Hultgren, mhu37@helsingor.dk

Skriv til Mette Hultgren

Billedet: Ungdomsskolens medarbejdere tog lige efter sommerferien hul på det første af en række uddannelsesmoduler, der er skræddersyet til skolen i samarbejde med Københavns Professionshøjskole. Foto: Ungdomsskolen

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer