Store Skiftedag bliver først den 11. maj

1. maj plejer at være skiftedag for børn, der skifter fra børnehave til skole - og mange begynder i dagtilbud. I år rykkes skiftet til den 11. maj.

Dagen, hvor de ældste børn i dagtilbud skifter fra børnehave til skole, er flyttet fra den 1. til den 11. maj på grund af Corona-krisen. Samtidig udskydes opstart i dagtilbud for de mindste børn i samme periode. Det samme gælder skiftet fra SFO til klub.

Der sker først og fremmest for at gøre skolestart og opstart i vuggestuen lige så god for børn og forældre, som den plejer at være.

Med de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ville det fx ikke være muligt for forældre at følge børnene på skiftedagen, ligesom det heller ikke vil være muligt for forældre til børn, der begynder i vuggestuen, at deltage i barnets hverdag i en indkøringsperiode, på samme måde som man plejer at gøre.

Derfor glæder borgmester Benedikte Kiær sig også over beslutningen, der er truffet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. april:

Det er den bedste løsning for både børn og forældre. For det er afgørende for en 1-årig at have far eller mor med den første tid i vuggestuen. Det er på ingen måde godt at begynde i vuggestuen uden mor eller far ved sin side. Og samtidig er det også vigtigt for de større børn at få en fin og rolig overgang til SFO og skole den 11. maj. Med udgangspunkt i børnene giver udvalgets beslutning rigtig god mening.

Også formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Gitte Kondrup glæder sig over beslutningen.

Ved at flytte Store Skiftedag tager vi både hensyn til børnene og til de skoler og børnehaver, der tager imod. Vi får rammerne på plads inden, så vi følger alle retningslinjer, og vi får børnene stille og roligt i gang igen. Det er vigtigt, at alle får en god start, både de nye børn, som vi skal byde velkommen i vores daginstitutioner og de ældste, der snart skal starte i SFO og skole.

Alle berørte familier vil få besked via enten tabulex eller e-boks.

Fakta

I Helsingør Kommune er det politisk besluttet, at overgangen fra dagtilbud til skole er den 1. maj, hvor børnene starter i SFO. Med Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning den 10. april 2020 er overgangen udsat til den 11. maj. Dermed er der et sammenfald mellem genåbningen af dagtilbud, skoler og fritidstilbud og førskolestart i SFO.

Sundhedsstyrelsen har den 7. april 2020 udsendt vejledningerne om gradvis og kontrolleret genåbning af skoler og dagtilbud. Sundhedsstyrelsens krav er omfattende og vidtgående og betyder blandt andet, at børnegrupperne indtil videre i perioden frem til 10. maj skal være væsentligt mindre end normalt.

Genåbningen af dagtilbud, skoler og fritidstilbud medfører en række restriktioner med høje krav til rengøring, hygiejne og størrelse af børnegrupper. For skoler og SFO betyder retningslinjerne omkring børnegruppernes størrelse, at der er tale om en halvering af elev/lærer/pædagog-ratioen, idet der skal være mindst to meter mellem bordene i et almindeligt klasselokale, og det betyder, at der maksimalt kan være 10-12 børn i et almindeligt klasselokale. Der er samtidig krav om et få-voksen-princip. Skolerne har behov for mange flere medarbejderressourcer for at gennemføre genåbningen på 0.-5. klassetrin end under normale omstændigheder, og skolerne inddrager pædagoger fra SFO og klub i løsningen af opgaven.