Nyhedsbrevet Børneliv

Få de seneste nyheder om de mange spændende tiltag på vores dagtilbud og skoler

Dagtilbud og skoler har fået knap 30 mio. kr. i puljepenge

29. januar 2020

I de kommende år ser ni forskellige projekter for børn i dagtilbud og skoler dagens lys, efter at kommunen har modtaget en kæmpe pose puljepenge.

Gode lege handler om at have det sjovt

29. januar 2020

3.c fra Skolen ved Gurrevej har haft leg og trivsel på skoleskemaet i en uge – som en del af det store projekt Levende Legekultur.

'Vi har et dejligt fællesskab'

29. januar 2020

Kommunen og Boliggårdens boligsociale helhedsplan har succes med en åben mødregruppe hver fredag i Kulturhus Syd.

Skolen i Bymidten indviet med sang, taler og hurraråb

29. januar 2020

I midten af januar stod Skolen i Bymidten endelig klar til indvielse efter mange år med byggerod.

Ny legeplads på Skolen ved Gurrevej

29. januar 2020

'Gurreskibet' danner fremover rammen for leg for eleverne på Skolen ved Gurrevej - sammen med andre nye legeredskaber i skolegårdene.

Pædagoger og ledere fik ny inspiration

29. januar 2020

125 lokale ledere og pædagoger fik nye ideer til at understøtte børns digitale leg og nysgerrighed på konferencen 'Det kritisk skabende barn'.

Gode oplevelser for børn i februar

29. januar 2020

Februar betyder vinterferie - og Toldkammeret og Kulturværftet står parat med et stort program for børn og voksne.

Fire dagtilbud får puljemidler til flere medarbejdere

18. december 2019

Fire dagtilbud har fået i alt 11 mio. kr. fra Socialstyrelsen til at ansætte flere medarbejdere de kommende år.

Flere penge til 'Sammen om barnet'

18. december 2019

Helsingør Kommune har fået puljemidler til at udvide stort projekt med forældresamarbejde, så det fremover omfatter 14 dagtilbud.

Læsemakkerskab giver gode læsere

18. december 2019

På Skolen ved Gurrevej læser 2. og 5. klasse-elever sammen i et to måneder langt forløb – til glæde for alle involverede.

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus