Ældre Sagen: Det forstår vi ved et værdigt ældreliv

Værdighed handler om at leve i overensstemmelse med vores identitet og personlighed, lyder det fra Ældre Sagen i Helsingør.

Nyhedsbrevet Seniorliv vil i de kommende måneder spørge forskellige aktører på ældreområdet, hvordan de definerer et værdigt ældreliv – og om, hvordan de kan støtte op om Helsingør Kommunes arbejde med at sikre et værdigt ældreliv for borgerne.

Vi begynder hos Ældre Sagen i Helsingør og formand Manfred Dietrich.

Hvad er et værdigt ældreliv for jer i Ældre Sagen?

- Vi har udarbejdet en ønskeliste i Ældre Sagens bestyrelse. Den er her:

• En bolig der passer til den enkeltes behov – også ved funktionstab
Det betyder, at den ældre tilbydes hjælpemidler samt ændringer i indretningen af hans eller hendes eksisterende bolig. Det kan også betyde tilbud om en anden bolig.

• Mulighed for at komme ud
Det betyder, at den ældre kan få støtte til gåture i hverdagen. Fx til gåtur, indkøb eller besøg.

• Mulighed for at være velsoigneret og klædt som man ønsker
Det betyder fx, at man kan få den nødvendige hjælp til personlig hygiejne. Samt at få støtte til at skifte tøj, hvis man har spildt mm.

• Varieret og ernæringsrigtig mad i rammer, der giver lyst til at spise
Vi ønsker gode fysiske og sociale rammer for måltiderne. Endvidere ønskes støtte til måltider og til tilberedning af mad. Det er også vigtigt, at der er reelle valgmuligheder, og at der tages individuelle hensyn til særlige ønsker og diæter.

• Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få relevant hjælp, når der er behov for det
Det betyder støtte og hjælp til træning og genoptræning, der kan styrke mulighederne for at fungere i hverdagen, både fysisk, kognitivt og socialt.

• Kontinuitet og faglighed i omsorg, pleje og behandling
Det betyder, at medarbejdere følger den ældres helbredssituation for at forebygge sygdomme og for at kunne sætte ind med den rette pleje, omsorg og behandling, når det er nødvendigt.

• Mulighed for at bevare egen døgnrytme
Vi ønsker, at der tages individuelle hensyn til den enkeltes døgnrytme, så den enkelte så vidt det er muligt selv bestemmer, hvornår dagen starter og slutter.

• Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling
Det er vigtigt, at man behandles med respekt og værdighed, uanset at man ikke længere kan det samme som tidligere. Der skal ydes respekt for privatlivet og for personlige grænser. Det betyder, at medarbejdere og ældre taler til hinanden på en ordentlig måde. Det betyder, at man fortsat får mulighed for at udvikle sig og fastholde en meningsfuld tilværelse på trods af, at helbredet forværres.

Hvordan kan Ældre Sagen være med til at sikre et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune?

Manfred Dietrich siger:

- Vi har en række frivillige, 221 i alt, som hjælper og støtter vores ældre medborgere med rigtig mange forskellige ting. Bl.a. har vi bisiddere, som kan gå med til fx speciallægen, på Borgerservice og lignende, for alle kan blive forvirrede i en trængt situation.

- Vi sørger også for tryghedsopkald hver morgen til en del borgere, som godt kan lide, at nogen ringer hver dag og sikrer sig, at de har det godt.

- Under normale omstændigheder har vi også frivillige, som er med til aktivere beboerne på vores plejehjem. Bl.a. med gåture og samtaler. Men det er desværre sat på standby lige nu pga. Corona-situationen.

- Så har vi 35 besøgsvenner, som tager ud og besøger hver deres besøgsvært. Værterne er ældre, som er lidt ensomme og gerne vil have besøg. Tit får besøgsvenner og besøgsværter et tæt forhold. Her i Corona-tiden er der nogle, som holder kontakten via telefonen, hvis de føler, at det ikke er forsvarligt at mødes. Vi har også gjort det muligt at få en telefonven her under Corona.

Læs mere om Ældre Sagens telefonvenner og en række andre hjælpetjenester under Corona:

Få frivillig hjælp

Ældre Sagen har også en indkøbsordning, hvor svage og dårligt seende og gående kan blive hentet hver 14. dag og kørt på indkøb i Helsingør Bycenter. En række hjælpere står klar til at hjælpe dem i butikkerne, og indkøbsturen afsluttes med fælles kaffe og kage.

Endelig byder foreningen på kurser, udflugter og arrangementer. En del af dem er dog aflyst pt. grundet Corona-situationen.

Se mere om Ældre Sagens tilbud her

Manfred Dietrich peger på, at Ældre Sagen også arbejder på at sikre det værdige ældreliv ved at holde øje med den måde, ældrepolitikken bliver forvaltet på i kommunen.

- Vi forsøger hele tiden at sikre, at der er respekt om de ældre og svage, især på vores plejehjem. Bl.a. går vi ind som sparringspartner, når der bliver planlagt forandringer inden for hjemmeplejen eller på plejehjemmene. Senest har vi påpeget, at det er urimeligt, hvis ældreområdet hele tiden rammes af besparelser. Det har faktisk fået politikerne til at bremse op.

Til slut gør Manfred Dietrich opmærksom på, at Ældre Sagen konstant er på udkig efter nye frivillige, særlig nogen, som kan koordinere og lede opgaver.

- Vi har ventelister, bl.a. af folk, som gerne vil have en besøgsven, og det er ikke rart. Så alle nye frivillige er meget velkomne. Vi oplever, at det er for mange giver en stor værdi at udføre frivilligt arbejde og gøre andre mennesker glade.

Læs mere om, hvordan du bliver frivillig i Ældre Sagen

Fakta:

Helsingør Kommune har en politik for et værdigt ældeliv.

Politikken definerer et værdigt ældreliv således:
Et værdigt ældreliv handler om at kunne leve et meningsfuldt liv, hvor det er muligt at få hjælp og støtte til at leve det liv, man gerne vil leve – selv om der er brug for hjælp. Det handler om som menneske at blive mødt med respekt og forståelse for ens ressourcer og begrænsninger.

Se politikken her

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer