Aktiviteter for seniorer under Corona

Helsingør Kommune tilbyder resten af året aktiviteter for seniorer - der er også mulighed for at søge midler til egne ideer.

I forbindelse med genåbningen af Danmark har regeringen og Folketingets partier i 2020 afsat penge til fritidsaktiviteter for seniorer, med særligt fokus på at mindske smitterisikoen.

Helsingør Kommune har derfor indgået samarbejde med lokale foreninger om at tilbyde fritidsaktiviteter med særligt fokus på fx afstand, små hold eller udendørs aktivitet.

Målet er, at aktiviteterne skal være trygge at gå til – selv under Corona.

Læs mere og se aktiviteter her

Har du en idé til en aktivitet, som ikke allerede er sat i værk, har du frem til den 15. december 2020 mulighed for at søge Helsingør Kommunes lokale Covid 19-pulje. 

Corona-krisen har spændt ben for en lang række aktiviteter, hvor mennesker mødes. Derfor har §18-tildelingsudvalget besluttet at oprette en særlig corona-pulje til frivilligt socialt arbejde – med særligt fokus på forebyggelse af social isolation i den kommende vinterperiode. 

Læs mere om, hvordan du søger puljen

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer