Alt sundhedspersonale testes systematisk

Helsingør Kommune Corona-tester alt sundhedspersonale systematisk - i øjeblikket er der testrul hver anden uge.

Helsingør Kommune Corona-tester alle ansatte på plejehjem, midlertidige pladser og i hjemmeplejen systematisk. Dvs. at alle ansatte med tæt borgerkontakt på kommunens sundheds- og omsorgsområde bliver podet for Corona med jævne mellemrum.

Pt. foregår testningen hver anden uge, fordi smittetrykket i Helsingør Kommune, ligesom i resten af Danmark, er relativt højt. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som har anvist, at der skal testes hver anden uge - som i 27 ud af 29 kommuner i Region Hovedstaden. Falder smittetrykket, går man i stedet over til at pode hver sjette uge. 

Et af de steder, hvor der er gang i pode-pinde og prøveglas, er på plejehjemmet Montebello i Helsingør. Her er et mødelokale blevet indrettet til fast pode-station, og seks medarbejdere er udlært som hhv. podere og registranter, som taster data om de testede ind i et computersystem.

Plejehjemmet har lavet et tidsskema, og hvert femte minut træder en ny ansat ind ad døren for at lade sig teste.

Raske smittebærere

Håbet er, at man med testningen kan finde evt. raske smittebærere blandt de ansatte. En rask smittebærer er faktisk smittet med Corona, men er helt uden symptomer. Vedkommende går derfor på arbejde og kan således komme til at smitte andre.

- Det er rigtig godt, at vi nu kan få vished for, at vores personale ikke er smittet med Corona-virus. Og viser det sig, at nogen er smittet, kan vi handle på det, fortæller plejehjemsleder Thomas Levin fra plejehjemmet Montebello.

Han kalder ordningen med test ude på plejehjem og i hjemmeplejen for ’nem, bekvem og fleksibel’.

- Det er en stor fordel, at vores ansatte ikke skal tage et andet sted hen, men bare kan gå fra i fem minutter i den almindelige arbejdstid, siger han.

Når alle prøveglassene fra de ca. 100 Montebello-medarbejdere – og 35 medarbejdere fra Omsorg Sjælland, som også testes på Montebello – er samlet, sendes de videre i systemet. Der kommer svar inden for 48-72 timer.

- Det giver en ekstra tryghed, både for os ansatte og beboerne og deres pårørende, at vi bliver testet, så vi kan være sikre på, at vi ikke har raske smittebærere blandt os. Det er rigtig godt, siger social- og sundhedsassistent Vibeke Nordal fra Montebello.

Alle pleje-enheder i Helsingør Kommune har egne teststationer. Det bliver til i alt ni teststeder, inklusive hjemmeplejen.

Fotoet: Plejehjemsleder på Montebello, Thomas Levin, bliver ligesom de øvrige ansatte på plejehjemmet Montebello Corona-testet hver anden uge. Svaret foreligger efter 48-72 timer.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer