Bredt samarbejde om værdig ældrepleje

Seniorrådet har sammen med Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftet, hvordan vi sikrer værdighed i ældreplejen i Helsingør Kommune.

Sommeren har været fyldt med historier om ældreplejen og uheldige eksempler på manglende værdighed. Selvom Helsingør Kommune gennem mange år har haft stort fokus på værdighed i ældreplejen – både i form af politikker og i det daglige arbejde – så er det et område, der hele tiden kræver fokus og prioritering, og som altid kan forbedres. Her er det ikke mindst vigtigt med dialog, og at alle omkring ældreplejen kommer til orde og bliver hørt.

Derfor er der løbende en dialog med både medarbejdere, ledere, de ældre og deres pårørende om, hvordan man løbende bliver bedre til at sikre en værdig ældrepleje. Som led i det arbejde holdt Omsorgs- og Sundhedsudvalget møde med Seniorrådet samt ledere og fællestillidsrepræsentanter den 8. september for at drøfte og udvikle en værdig ældrepleje i Helsingør Kommune.

Gode vilkår

Formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Mette Lene Jensen, siger:

- Selvom vi i det daglige har stort fokus på værdighed, så giver den debat, der har været på det seneste, anledning til at standse op og tage en drøftelse med nogle af dem, der har berøring med ældreplejen. Her handler det om flere ting: Borgerne og deres pårørende skal høres, og der skal være gode vilkår for uddannelse og for at udføre det daglige arbejde. Ledelsen skal sætte rammerne og skabe en sund kultur, trivsel og motivation. Samtidig skal vi være skarpe på, hvem der får lov til at arbejde i ældrepleje og være klar til hurtigt at luge ud, hvis der er brodne kar, siger Mette Lene Jensen.

Fint samarbejde

Formanden for Seniorrådet i Helsingør Kommune, Carsten Lind Olsen, er tilfreds med, at rådet inddrages i arbejdet med at sikre værdighed i ældreplejen.

- Generelt har vi en stor værdighed i ældreplejen her i Helsingør Kommune, og vi har heldigvis også et fint samarbejde med kommunen om at inddrage de perspektiver, vi som seniorer kan have, uanset om vi er brugere eller pårørende. Men der er ingen tvivl om, at vi hele tiden skal arbejde med værdigheden, og at det altid kan blive bedre. Her er det ikke mindst vigtigt, at alle synspunkter bliver hørt og taget alvorligt, og derfor er jeg glad for, at vi afsætter tid til at komme bredt rundt om værdighed i ældreplejen, siger Carsten Lind Olsen.

Næstformand i Sundheds- og Omsorgsudvalget Duygu N. Aydinoglu siger:

- Vi har så mange dygtige medarbejdere, der hver eneste dag gør en fantastisk indsats i ældreplejen. Derfor er det også så ødelæggende, når der kommer enkelte eksempler frem på noget, der ikke er værdigt, og som ikke afspejler hverdagen i ældreplejen. Men eksemplerne giver os dog en anledning til at standse op og tage en drøftelse med hinanden om, hvordan vi også i Helsingør Kommune bliver endnu bedre til at sikre en værdig ældrepleje. Og her skal vi lytte til både medarbejdere, de ældre og alle andre, der har tilknytning til plejen.

Mødet den 8. september forventes at blive efterfulgt af flere drøftelser og møder om emnet.

Fakta

Helsingør Kommune har en politik for et værdigt ældreliv. Læs den her:

Læs Helsingør Kommunes politik for et værdigt ældreliv

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer