Jannie er nyuddannet specialsygeplejerske i borgernær sygepleje

Jannie Rimer fra Plejehjemmet Montebello føler sig godt rustet til at håndtere komplekse problemstillinger efter uddannelsesforløbet.

Sygeplejerske Jannie Rimer fra Montebello Plejehjem sagde straks ja tak, da hun fik tilbuddet om at tage specialuddannelsen i borgernær sygepleje. Uddannelsen er målrettet det nære sundhedsvæsen, altså kommunernes sundhedsvæsen, og skal sikre, at kommunerne fremover bliver bedre rustet til at løfte flere og stadig mere komplekse sundhedsopgaver og borgerforløb. Fx kommer borgerne tidligere hjem fra sygehuset, og flere syge og ældre kan have flere kroniske sygdomme samtidig, der kræver behandling og pleje.

- Kontakten til borgerne har altid været den del af jobbet, som stod mit hjerte nærmest. Og så kan jeg godt lide at uddanne mig og få ny viden, siger Jannie Rimer.

I august 2019 begyndte hun sammen med sygeplejerske Jeanette Nørgård fra Grønnehaven Plejehjem på Københavns Professionshøjskole – på den 40 uger lange uddannelse i borgernær sygepleje. Tilbuddet om uddannelse kom fra Helsingør Kommune, som betalte undervisningsgebyr og bøger, samtidig med at Jannie Rimer og Jeanette Nørgård fik løn under uddannelsen.

- Det var dejligt, at jeg fik tilbuddet. Det har været berigende og givet energi, glæde og personlig udvikling, siger Jannie Rimer.

Helsingør Kommune sender løbende sygeplejersker på specialuddannelsen i borgernær sygepleje, og to nye kommunalt ansatte sygeplejersker er netop begyndt på uddannelsen.

- Med uddannelsen er jeg nået et spadestik dybere og har fået en uddybende teoretisk viden, som gør, at jeg føler mig bedre rustet til at arbejde med komplekse problemstillinger og koordinere indsatsen, fx i forhold til borgere, som har flere forskellige sygdomsdiagnoser. Jeg kan mærke, at jeg tænker flere faktorer ind i et borgerforløb og er opmærksom på, at mange problemstillinger tit spiller sammen. Uddannelsen har givet et nyt og bedre fundament at træffe beslutninger på, fortæller Jannie Rimer.

Medicindosering og samarbejde

Uddannelsen inden for borgernær sygepleje kommer omkring en række emner, som er aktuelle i en sygeplejefaglig dagligdag. Overordnede emner som koordinering, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, ledelse og formidling har været store emner på uddannelsen. Yderligere har fx medicindosering, konfliktnedtrapning og samarbejdet med pårørende også været på skemaet.

Om det siger Jannie Rimer:

- Det gode pårørendesamarbejde var godt at få sat noget teori på. Vi lærte, hvordan man etablerer gode kontakter, bl.a. ved at interessere sig for en beboers livshistorie og tage en dialog om de ting, de pårørende er usikre på. Jeg interviewede en pårørende til en opgave, og det var en øjenåbner. Pårørende kan sidde med frustrationer over dårlige erfaringer fra andre behandlingssteder, og det kan gøre, at dialogen går skævt fra starten af. Det er så vigtigt, at vi altid forsøger at komme de pårørende i møde, siger hun.

Hun ser frem til at bruge sin nye viden i dagligdagen på Afsnit 1 på Montebello Plejehjem.

- Det er rart, at jeg har fået et netværk af andre sygeplejersker, også i andre kommuner, som jeg kan udveksle erfaringer med. Jeg håber, at vi kan opretholde kontakten i en travl hverdag. Jeg satser på at give min nye viden videre til mine kolleger fra andre personalegrupper, så den bliver til mest mulig gavn, siger Jannie Rimer, som er meget glad for sit arbejde på Montebello Plejehjem.

- Jeg har tidligere været ansat på Esbønderup Sygehus. Her var patientforløbene kortere end på plejehjemmet, hvor der virkelig er mulighed for at lære beboerne og deres familier at kende og få et tæt samarbejde op at stå med de pårørende. Det er klart nærværet med borgerne, som jeg er allermest glad for ved mit arbejde, slutter hun.

Fakta:

• Helsingør Kommune har p.t. tre sygeplejersker, som har fået specialuddannelsen i borgernær sygepleje.

• Uddannelsen i borgernær sygepleje varer 40 uger. 28 uger er klinisk intern uddannelse på ens egen arbejdsplads, og de resterende 12 uger veksler mellem skoledage og praktik.

• Tanken er at danne et formaliseret netværk for de sygeplejersker i kommunen, som er uddannet inden for borgernær sygepleje. Netværket skal bl.a. sikre, at sygeplejerskernes viden bliver brugt på deres arbejdspladser. Fx ved at de videreformidler de ting, de har lært, til deres kolleger.

Læs mere om specialuddannelsen i borgernær sygepleje her

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer