Seniorer inviteres til 'fælles fødselsdag'

Helsingør Kommune afholder kollektive forebyggende hjemmebesøg med temaet: Bevar dig vel i seniorårene.

20 seniorer var tirsdag den 29. september samlet til fælles fødselsdag i Toldkammeret. De var alle for nylig fyldt 75 år og havde taget imod Helsingør Kommunes invitation til mødet, som bl.a. havde fokus på at holde sig sund og frisk længst muligt.

De kommunale møder finder sted fire gange om året, og for dem, der tager imod invitationen, er der masser af brugbar viden at hente. Det handler ikke mindst om de forebyggende hjemmebesøg, som kommunen tilbyder til alle over 75 år, som har behov for det.

- Ved besøgene kommer en visitator fra kommunen på besøg i hjemmet, og man taler sammen i cirka en time. Det kan handle om mange forskellige ting: Fra fysiske skavanker, over indretning af hjemmet til et evt. behov for praktisk hjælp. Vi taler om, hvordan man klarer sig i hverdagen, og hvordan man oplever sit helbred. Er det fx blevet svært at komme i bad eller tage strømper på? Vi kan støtte og rådgive, så man kan håndtere sit eget liv bedst muligt, fortalte visitator Brigitte Jensen til mødet i Toldkammeret.

Læs mere om Helsingør Kommunes tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Undgå tricktyverier

Til temamødet var der også besøg af kriminalassistent Jørn Jensen fra Nordsjællands Politi. Han gav en række gode råd til, hvordan man undgår tricktyverier i sit hjem.

• Åbn kun døren for nogen, du kender
• Hav ikke for mange kontanter liggende
• Bed hjemmehjælpen om legitimation eller aftal et kodeord
• Skilt ikke med det, hvis du bor alene
• Hav aldrig værdier eller taske i entreen
• Tal med andre i nabolaget, hvis du ser mistænkelige fremmede

Også i fx butikker eller på gaden kan ældre blive snydt af tricktyve.

Klassiske eksempler kan være, at ens opmærksomhed bliver afledt, fx ved at én spørger om vej. Imens lister en anden pungen op af ens taske. Det kan også være, at nogen lurer på én, mens man betaler med sit dankort i en butik eller hæver penge – og efterfølgende ser sit snit til at snuppe pungen fra én.

- Det er en god idé, at man aldrig går med en åben taske, og at man har lynlås eller lukning, hvor man kan se den. Og for mænd gælder det, at man ikke skal gå med pengepungen i baglommen, rådede Jørn Jensen.

Ligesom at børste tænder

Sidste punkt på dagens program var et oplæg fra fysioterapeut Michelle Søe Boesen fra HRT, Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter.

- Ligesom man børster tænder hver dag for at forebygge skader på tænderne, bør man træne hver dag for at forebygge skader på kroppen, var en af hendes vigtige pointer.

Hun fortalte, at ens muskelmasse har det med at svinde ind, når man bliver ældre – men at man selv kan sikre, at den forbliver intakt. På den måde kan man bl.a. forebygge faldulykker.

- I Helsingør Kommune har vi en række træningsmuligheder for seniorer, bl.a. selvtræning på vores plejehjem. Men træningen kan også sagtens foregå derhjemme, sagde hun.

Læs mere om selvtræning for seniorer

Michelle Søe Boesen gav også gode råd til øvelser, man kan lave derhjemme, bl.a. at stå på ét ben, lave knibeøvelser, og rejse sig fra en stol og sætte sig igen uden at bruge armene.

Fakta om forebyggende hjemmebesøg

  • Borgere, der er fyldt 75 år og som ikke har personlig pleje og praktisk hjælp, bliver tilbudt et forebyggende hjemmebesøg. Man tilbydes et forebyggende hjemmebesøg igen, når man fylder 80 år og 82 år og fortsat ikke modtager personlig pleje og praktisk hjælp. Dette foregår som kollektive arrangementer.

  • Fra det år man fylder 86 år tilbydes man årligt et individuelt forebyggende hjemmebesøg, såfremt man fortsat ikke modtager personlig pleje og praktisk hjælp.

  • Borgere mellem 65 og 81 år, og som er i en særlig vanskelig situation, kan tilbydes forebyggende hjemmebesøg efter behov. For eksempel på grund af: Tab af partner eller ægtefælle, ensomhed eller begrænset netværk.

Helsingør Kommunes forebyggende hjemmebesøg tager udgangspunkt i hverdagsliv, trivsel og sundhed, med særlig fokus på faktorer, som kan have betydning for helbredet og livskvaliteten.
Der gives rådgivning og vejledning om aktivitets-, trænings- og støttemuligheder.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer