Fem virksomheder prækvalificeret til konkurrence om nyt sundhedshus

Helsingør Kommune har meddelt fem virksomheder, at de er med i den videre projektkonkurrence i forbindelse med opførelse af et nyt sundhedshus

I midten af 2021 forventer Helsingør Kommune at kunne slå dørene op til et nyt 13.000 m2 stort sundhedshus på Prøvestenen. Fem virksomheder er nu prækvalificeret i forbindelse med udbud af totalentreprisekontrakten på projektet.

Det drejer sig om:

 • BAM Danmark A/S med White Arkitekter A/S, MOE A/S og BAM
  Bouw en Techniek b.v. som forpligtende underleverandører.

 • ELINDCO Byggefirma A/S med Kemp & Lauritzen A/S, Nordic – Office
  of Architecture Danmark A/S, Nordic – Office of Architecture A/S, Orbicon A/S og MASU PLANNING som forpligtende underleverandører.

 • Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S med Dall & Lindhardtsen A/S,
  PLH Arkitekter, Midtconsult P/S og BOGL ApS som forpligtende underleverandører.

 • G.V.L. Entreprise A/S med RUBOW Arkitekter A/S, Lyngkilde A/S og
  G.V.L. Holding A/S som forpligtende underleverandører.

 • Jørgen Friis Poulsen A/S med NORD Architects ApS, Vilhelm Lauritzen
  Arkitekter A/S, Hundsbæk & Henriksen A/S og 1:1 Landskab ApS som forpligtende underleverandører.


Ved udløbet af fristen for ansøgning om prækvalifikation var der indkommet 11 ansøgninger om prækvalifikation. Samtlige ansøgere vurderes at opfylde mindstekravene til egnethed.