Helsingør Kommune og Region Hovedstaden skal følge tunnel-analyse tæt

Den danske og svenske regering skyder inden længe en længe ventet analyse af en fast forbindelse mellem Danmark og Sverige i gang.

Transportministeren inviterer nu Helsingør Kommune og Region Hovedstaden med i følgegruppe til analysearbejdet.

Et kommende fælles analysearbejde mellem den danske og den svenske regering skal vise potentialet ved en ny fast forbindelse mellem de to lande. Både tog og vejforbindelse skal undersøges.

Helsingør Kommune og Region Hovedstaden er overbeviste om, at der ligger et meget stort potentiale bl.a. for erhvervsliv og turisme i hele regionen, og begge glæder sig over nu at være inviteret med i analysearbejdet.

Borgmester i Helsingør Kommune Benedikte Kiær udtaler:

En ny fast forbindelse mellem Danmark og Sverige vil have en kolossal betydning ikke bare for Nordsjælland og resten af hovedstadsområdet men for hele regionen omkring Øresund – og derfor er jeg selvfølgelig rigtig glad for ministerens invitation. Vi hjælper meget gerne med input, så arbejdstagere, studerende, turister osv. ikke så langt ude i fremtiden blot har 9 minutters togrejse eller 10 minutter i bil mellem landene.

Formand for Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen udtaler:

En ny HH-forbindelse for både biler og tog vil lette transporten for borgere, turister og virksomheder. Den vil binde Greater Copenhagen sammen og bidrage til at skabe vækst, udvikling og flere arbejdspladser.

Tidligere analyser viser for eksempel: 

  • at virksomhederne i København får adgang til ekstra 110.000 arbejdstagere inden for 60 minutters rejsetid.
  • at bilister i gennemsnit vil spare 43 minutter, mens togpassagerer vil opnå rejsetidsbesparelser på 31 minutter pr. tur.
  • at værdien af den spildtid, der frigives, udgør i størrelsesordenen 28 mia. DKK, hvoraf 3/4 tilfalder erhvervslivet og pendlere.
  • at der overordnet er tale om en samlet nettogevinst på 27 mia. DKK og et samfundsøkonomisk afkast på 6,1 pct. årligt - betydeligt mere end sammenlignelige infrastrukturprojekter.
  • at Københavns Lufthavne vil opleve en markant udvidelse og styrkelse af optageområdet i retning af bl.a. Göteborg og Jönköping og dermed et væsentligt bidrag til lufthavnens ambitioner om at øge antallet af rejsende fra de nuværende ca. 29 mio. passagerer om året til 40 mio.