Nye regler for fornyelse af kørekort – igen

Den 1. juli 2017 træder nye regler for fornyelse af kørekort i kraft, og der er ikke længere krav om lægeerklæring, uanset alder.

Fra den 1. juli 2017 forsvinder aldersgrænsen for kørekort. Det betyder, at der ikke længere er krav om en lægeerklæring fra folk, som er fyldt 75 år og skal have fornyet deres kørekort til bil eller motorcykel.

- Indtil videre har man skullet stille med en lægeerklæring, når man skulle have fornyet sit kørekort, efter at man var fyldt 75 år. Men fra den 1. juli er det nok at møde op med sit gamle kørekort, et nyt foto og 130 kr. Man vil så få et nyt kørekort, som er gyldigt i 15 år, fortæller sagsbehandler Henrik Pedersen fra Helsingør Kommunes Borgerservice.

Regelændringen sker for at harmonisere de danske regler med andre EU-landes.

Det er stadig et krav, at man skal stille med en lægeerklæring, når man skal have kørekort for første gang eller ved fornyelse af kørekort til lastbil og bus. Fremover er et nyt kørekort altid gyldigt i 15 år fra udstedelsesdatoen.

Undtaget fra reglen er folk med kørekort, som er tidsbegrænset på grund af eksempelvis diabetes eller indtagelse af trafikfarlig medicin. For dem er der stadig krav om lægeerklæring ved fornyelse af kørekortet.

- Vi opfordrer folk til at tjekke udløbsdatoen på deres kørekort og sørge for at få det fornyet i god tid. Hvis man er i tvivl om reglerne, fx om man skal medbringe lægeerklæring eller ej, er man meget velkommen til at henvende sig i Borgerservice. Går der mere end tre år, fra man skulle have fornyet sit kørekort, til man får det gjort, skal man op til en kontrollerende køreprøve, og det kan blive dyrt, siger Morten Holm, leder af Borgerservice.

Fakta:

Læs mere om de nye regler for fornyelse af kørekort hos FDM

Er du i tvivl? Så kontakt Borgerservice på 49 28 28 28.

Send en mail til Borgerservice