Nyt regulativ af husholdnings- og erhvervsaffald sendes i høring

Fra den 21. september 2017 til den 19. oktober 2017 er forslaget om sortering af husholdnings- og erhvervsaffald i offentlig høring.

Det betyder, at du kan indsende kommentarer og forslag til den fremtidige ordning. Alle kommentarer vurderes nøje og forelægges for Byrådet, før Byrådet endelig tager stilling til affaldsordningen.

I det nye forslag skal alle husholdninger fremover sortere deres affald i plast, metal, madaffald, restaffald og papir som hidtil. Der vil blive opstillet tre beholdere per hustand.

I forslaget er der også et generelt forbud mod afbrænding af haveaffald, og nye krav i forhold til bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald både for private og erhverv.     

Hvis forslaget bliver vedtaget, så vil Helsingør Forsyning igangsætte den nye affaldssortering og opsætning af nye affaldsbeholdere andet halvår 2018.

Læs mere om forslaget om den nye affaldsordning her for både husholdnings- og erhvervsaffald