Nyt samarbejde skal øge valgdeltagelsen blandt unge i Helsingør

DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) og Helsingør Kommune går sammen om ambitiøst demokratiforsøg for at øge valgdeltagelsen blandt unge ved kommunalvalget i år.

Det står skidt til med opbakningen til demokratiet blandt danske unge. De 16-25-åriges tillid til demokratiet er faldet markant siden 2014, viser ny undersøgelse fra DUF. Og det er ikke kun tilliden til demokratiet, der er i frit fald. Samme tendens ses i de unges politiske selvtillid og tro på, at deres holdninger har betydning.

Derfor har Helsingør Kommune og DUF netop indgået et samarbejde om at styrke de unges demokratiforståelse og valgdeltagelse op til Kommunalvalget 2017. Helsingør Kommunes Økonomiudvalg godkendte samarbejdsaftalen med DUF på deres møde den 22. maj.

Vigtigt at tage stilling

Målet er at møde kommunens unge med initiativer, der vil få dem til at diskutere demokrati og politik og selv tage aktiv politisk stilling.

- Det er vigtigt for vores samfund, at alle grupper af borgere engagerer sig i det lokale demokrati. DUF er en rigtig spændende samarbejdspartner, og i Økonomiudvalget tror vi på, at vi med en samlet og målrettet indsats kan bygge videre på vores flotte valgdeltagelse fra sidste kommunalvalg og give endnu flere unge lyst til at sætte deres kryds, siger borgmester Benedikte Kiær, Helsingør Kommune.

 

Selvom største delen af de unge interesserer sig for politik, forudsætter deres engagement, at vi diskuterer politik på de unges præmisser og om emner, der ligger dem på sinde. I DUF glæder vi os til at samarbejde med Helsingør Kommune om at få flere unge til at udvikle egne holdninger og give dem indblik i, hvordan de selv politisk kan påvirke deres hverdag. For vores demokratis fremtid afhænger af, at unge engagerer sig i det, siger Kasper Sand Kjær, formand for DUF.

De unge skal mødes, der hvor de færdes

Ambitionen er at komme i kontakt med så mange unge som muligt bl.a. gennem en række fysiske møder, for eksempel demokratiworkshops og politiske debatter ude på ungdomsuddannelserne. Det kan også være aktiviteter og synlighed andre steder, som fx i fitnesscentre, Multiparken og andre steder, hvor de unge færdes.
Desuden skal synlighed i byrum og boligområder, SMS-reminders, aktiviteter på sociale medier, valgaviser m.m. bidrage til at nå målet.

Fakta om valgdeltagelsen i Helsingør Kommune

  • Ved valget i 2013 var stemmeprocenten for hele Helsingør Kommune på 73,9 procent, mens de 18-29-åriges stemmeprocent lå på 57,1 procent.
  • Den gennemsnitlige valgdeltagelse over hele landet lå på 71,9 procent.