Sygefraværet falder markant i Helsingør Kommune

Helsingør Kommune er en af de kommuner i Danmark, der sidste år formåede at reducere sygefraværet mest, viser en ny opgørelse fra KRL.

Fra 2015-2016 er sygefraværet gået fra, at hver medarbejder i gennemsnit var syg 13,7 dage om året til 11,9 dage. Et fald på cirka 13 procent. Dermed har Helsingør Kommune bevæget sig fra en 87. plads til en 43. plads på listen over kommunernes sygefravær. En forbedring på 44 pladser på bare et år. Faldet har været størst blandt folkeskolelærere, sosu-assistenter og pædagogmedhjælpere.

Det markante fald i sygefraværet skal ses i lyset af, at koncernledelsen på baggrund af det høje sygefravær i 2015 besluttede at reducere sygefraværet med 10 procent på ét år. Derfor glæder det faldende sygefravær kommunaldirektør Stine Johansen.

- Når det er lykkedes os at nedbringe sygefraværet så markant, så skyldes det ikke mindst den kæmpe indsats, ledere og medarbejdere overalt i organisationen har ydet for at reducere fraværet og højne trivslen. Med et lavere sygefravær slår vi to fluer med et smæk: Medarbejderne skulle gerne opleve en bedre arbejdsplads med mere trivsel, og borgerne får bedre kommunal service, fordi medarbejderne er mere til stede på jobbet. Nu er det vigtigt, at vi holder fast i de gode erfaringer, og så skal vi selvfølgelig arbejde på, at få sygefraværet endnu længere ned, siger kommunaldirektør Stine Johansen.

 

Vigtigt at medarbejderne involveres

Arbejdet med at nedbringe sygefraværet er sket på flere fronter. Blandt andet har der været fokus på vigtigheden af, at hver arbejdsplads løbende kan følge eget sygefravær, at retningslinjer ved sygdom og fravær skal være tydelige, og ikke mindst at samarbejdet mellem ledere og medarbejdere om at håndtere og forebygge sygefravær styrkes.

Navnlig involveringen af medarbejderne har været vigtig for fællestillidsrepræsentant Solvej Rolin, der er en af medarbejderrepræsentanterne i Helsingør Kommunes Hovedsamarbejdsudvalg.

- På en arbejdsplads er alle medarbejdere betydningsfulde for at få opgaveløsning og trivsel til at gå op i en højere enhed. Et stort sygefravær er med til at udfordrer trivslen, men kan også være et symptom på, at det halter med trivslen på den enkelte arbejdsplads. Derfor er det vigtigt, at der ikke bliver peget fingre ad de enkelte ansatte med højt fravær, men at arbejdspladsen i stedet arbejder konstruktivt med arbejdsmiljøet og trivslen. I det arbejde er det selvfølgelig vigtigt, at medarbejderne bliver involveret, og netop inddragelsen af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter har været en vigtig forklaring på, at det er lykkedes at knække kurven for sygefravær i Helsingør Kommune., siger Fællestillidsrepræsentant Solvej Rolin.

Indsatsen med at nedbringe sygefraværet i Helsingør Kommune fortsætter også i 2017 med læringsforløbet Rask og Glad. Forløbet har fokus på at klæde leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentanten på til i fællesskab at arbejde med de kulturelle og trivselsmæssige aspekter af sygefravær. 

Fakta om kommunalt sygefravær

Kommunernes og Regionernes Løndatakonto opgør hvert år tal for sygefraværet i de enkelte kommuner. På landsplan var hver medarbejder i 2016 i gennemsnit syg 12 dage om året mod 12,2 dage i 2015. I Helsingør Kommune var en gennemsnitlig medarbejder syg 11,9 dage i 2016 mod 13,7 dage året forinden. Det betyder, at Helsingør Kommunens er gået 44 pladser frem i den nyeste måling, og i 2016 var nummer 43 på listen mod en 87. plads året forinden. Tre af de faggrupper der har oplevet den største reduktion i sygefraværet er folkeskolelærere (18 %), social- og sundhedspersonale (18%) samt pædagogmedhjælpere (15 %). 

Det gør kommunen for at nedbringe sygefraværet

Der er sat ind med en bred vifte af initiativer for at nedbringe sygefraværet i Helsingør Kommune. Blandt initiativerne er:

  • Nyt statistisk værktøj, hvor de enkelte ledere kan følge udviklingen i sygefraværet på deres egen enhed.
  • Automatisk omsorgssamtale, når man har haft sygefravær i en længere periode.
  • Sygefravær skal meldes telefonisk til nærmeste leder fra morgenstunden.
  • Kommunen har opnormeret til fra én til to fastholdelseskonsulenter, som hjælper sygemeldte medarbejdere hurtigst muligt tilbage til arbejdspladsen.
  • Rask og Glad: Særligt læringsforløb for de enheder med højt sygefravær. Forløbet har fokus på at klæde leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentanten på til i fællesskab at arbejde med de kulturelle og trivselsmæssige aspekter af sygefravær. Forløbet omfatter blandt andet supportbesøg, hvor et særligt team giver inspiration og støtte til at højne trivslen og herigennem nedbringe sygefraværet.