Afbrændingsforbud ophæves i Helsingør Kommune

Forbud mod afbrænding er ophævet i Helsingør Kommunes område.

Forbud mod afbrænding, som blev indført den 7. juni 2018, bliver ophævet den 15 august 2018 kl. 14.00 i Helsingør Kommunes område.

Ophævelse af forbuddet mod afbrænding betyder blandt andet, at det nu igen er tilladt frit at anvende grill og benytte ukrudtsbrændere i haven.

Vær opmærksom på, at nedenstående generelle bestemmelser omkring afbrænding af haveaffald fortsat er gældende:

  • Der  er generelt forbud mod afbrænding af alle former for affald hele året og i hele kommunen. Forbuddet gælder både for private og for erhverv.

  • Haveaffaldet må bortskaffes til Genbrugspladsen eller via den kommunale haveaffaldsordning.

  • I særlige tilfælde kan erhverv søge om tilladelse til at afbrænde gren-affald hos By, Land og vand i Helsingør Kommune.

  • Det er tilladt at tænde mindre bål til pølser eller snobrød på dertil indrettede bålsteder og ved anvendelse af rent træ.