Flexture i Helsingør Kommune bliver dyrere

Fra den 1. oktober 2018 bliver det dyrere at benytte flextur i Helsingør Kommune.

I juni 2018 vedtog byrådet i Helsingør Kommune  i forbindelse med den generel sparerunde at hæve prisen på en flextur. Per 1. oktober 2018 er prisen 36 kr. for de første 10 km.

Tidligere var taksten 24 kr. for de første 10 km. Prisen for ekstra km efter de første 10 km er fortsat 6 kr. pr. km. Takstændringen skal både begrænse udgifterne nu og på lang sigt.

Flextur er et supplement til den almindelige kollektive trafik.

Læs mere om Flextur her