Helsingør Kommune indfører afbrændingsforbud

Fra torsdag den 7/6 er afbrænding i det fri forbudt i hele Helsingør Kommune. Forbuddet skyldes den lange tørkeperiode, der har øget risikoen for brand

Helsingør Kommune indfører afbrændingsforbud fra torsdag d. 7/6 2018 og indtil videre. Forbuddet er begrundet i den langvarige tørke. 

Forbuddet gælder afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere samt anvendelse af grill i naturen. Forbuddet gælder dog ikke anvendelse af grill i private haver, hvor grillen er placeret på fliser eller lignende ubrændbart underlag.

Helsingør Kommune følger situationen og ophæver forbuddet hurtigst muligt. Ophævelse af forbuddet vil blive informeret ud via Helsingør Kommunes hjemmeside www.helsingor.dk og beredskabets hjemmeside www.beredskab.helsingor.dk 

Forbuddet er udstedt efter § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder mv. Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde efter § 17 i bekendtgørelsen.

Forbud mod brug af åben ild

Afbrænding er ikke tilladt. 

Læs mere om bål og brug af åben ild