Konfliktvarsel i Helsingør Kommune

Forhandlingerne om en ny overenskomst er overgivet til forligsinstitutionen efter at stat, regioner og kommuner har varslet lockout fra 10. april

Helsingør Kommune har modtaget en meddelelse fra Kommunernes Landsforening om, at der er varslet strejke for visse personalegrupper i Helsingør Kommune pr. 4. april 2018 og lockout for flere personalegrupper i Helsingør Kommune pr. 10. april 2018. Forhandlingerne om en ny overenskomst er overgivet til Forligsinstitutionen, som kan udsættes den varslede konflikt 2 x 14 dage.

Information på hjemmesiden

Helsingør Kommune følger situationen tæt og vil løbende opdatere med seneste informationer. Kommunen håber på den måde at kunne afhjælpe de mest presserende spørgsmål, der vil opstå i relation til konflikten – vel vidende at man som kommune ikke kan ændre på situationen.

Gå til OK18-siden


Hvem er omfattet af konfliktvarslet

Kort fortalt omfatter et konfliktvarsel alene organiserede medarbejdere inden for den gældende overenskomst.

Ikke organiserede medarbejdere kan ikke være omfattet af et konfliktvarsel. Ved ikke organiserede anses i denne sammenhæng medarbejdere, der er medlem af en anden organisation end den overenskomstbærende organisation, og medarbejdere som slet ikke er organisereret. Tjenestemænd, reglementsansatte, ansatte i chefstillinger omfattet af aflønning af chefer og elever/praktikanter er heller ikke omfattet af konfliktvarsler. Disse medarbejdere skal fortsat udføre deres arbejde.

Nødberedskaber

På nogle områder, hvor der er tale om arbejde, der er livsvigtigt, uopsætteligt, påkrævet for at undgå helbreds- og/eller varige førlighedstruende følger eller for at undgå, at der opstår økonomisk skade, som ikke står mål med konflikten, kan det være nødvendigt at oprette et nødberedskab.

Kommunernes Landsforening vil indgå en rammeaftale om nødberedskaber med organisationerne, som skal forhandles lokalt i den enkelte kommune.

Kontaktinformation: Martin Deichmann på mde12@helsingor.dk