Natherberg åbner den 18. december i Portnerboligen ved Petersborg

På Ndr. Strandvej åbner snart natherberg med fire pladser. De hjemløse er selv kommet med vigtige ideer og ønsker til drift og indretning.

Fra den 18. december er der et nyt tilbud til gadens folk, hvor de kan få et godt måltid mad, kaffe og en ren seng at sove i, når nætterne bliver for kolde. Helsingør Kommune opretter fire ekstra sengepladser i Portnerboligen ved det tidligere botilbud Petersborg for at imødekomme de behov, der erfaringsmæssigt viser sig ved vintertide ud over kommunes og private organisationers øvrige tilbud. Beslutningen blev truffet i Byrådet den 29. oktober 2018 efter at flere muligheder var blevet overvejet undervejs.

I kommunens sociale arbejde har vi meget fokus på en de mest udsatte grupper som for eksempel ”gadesoverne”, der ud over at være reelt boligløse som regel også har flere andre problemer at slås med. Ingen skal sove på gaden, og hvis behovet viser sig at være større end de fire ekstra sengepladser, må vi hurtigt drøfte løsninger igen, siger Marlene Harpsøe, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Natherberget kan ud over en sengeplads tilbyde et let aftensmåltid, bad, mulighed for tøjvask og en morgenbolle, inden borgeren skal videre. Man kan møde ind kl. 18-22, hvorefter dørene lukkes for natten indtil kl. 8 næste morgen. Nødherbergets åbningstider og tilbud er frem mod åbningsdagen er fremkommet i dialog mellem flere hjemløse borgere og kommunens Center for Særlig Social Indsats.

De hjemøse klarer den fra dag til dag ved at gå rundt i gaderne og søge liv, lys og ly. Men når butikkerne lukker, og folk trækker indendørs, bliver det svært. Derfor var åbningstidspunktet allerede kl. 18 et af de vigtigste input fra vores brugere – ligesom at personale i hele åbningstiden blev højt prioriteret, siger Lotte Kragelund, forstander på Pensionatet i Hornbæk og leder for Rusmiddel, Omsorg og Støtte i Center for Særlig Social Indsats.

Fakta
- Praktisk vil nødherberget blive oprettet efter Servicelovens § 110, og borgerne vil blive visiteret til tilbuddet af medarbejderne på stedet. Det betyder, at pladserne på nødherberget vil være forbeholdt de mest udsatte hjemløse, der ikke har andre steder at overnatte (gadesoverne).
- Center for Særlig Social Indsats har siden 2016 brugt Portnerboligen ved Petersborg som midlertidigt § 110 boform til hjemløse. Portnerboligen har fungeret som supplement til Pensionatet i Hornbæk.
- Hvis der er ledige pladser på Pensionatet i Hornbæk, har borgerne i natherberget mulighed for at blive tilbudt visitationssamtale og evt. ophold, hvis de er interesserede i en mere permanent løsning i forhold til hjemløsheden. Pensionatet er et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 110, drevet af Helsingør Kommune. Her kan borgere opholde sig i en kortere periode, mens de får hjælp til at tage vare på egen situation.
- Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med natherberget.
- Serviceloven § 110:Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.